สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 62 21 14 97 100 12 6 5 118
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 28 18 21 67 69 22 5 2 96
3 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 14 9 10 33 44 16 11 5 71
4 เหนือคลองประชาบำรุง 13 19 8 40 50 17 17 3 84
5 เมืองกระบี่ 12 13 16 41 47 26 11 3 84
6 อ่าวลึกประชาสรรค์ 11 14 10 35 45 13 16 6 74
7 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 8 5 4 17 19 13 4 5 36
8 พนมเบญจา 7 10 10 27 37 24 7 7 68
9 ปลายพระยาวิทยาคม 7 7 6 20 27 19 16 9 62
10 หนองทะเลวิทยา 5 5 6 16 22 12 11 8 45
11 ลำทับประชานุเคราะห์ 5 2 3 10 13 15 4 7 32
12 เขาดินประชานุกูล 4 3 1 8 10 10 5 3 25
13 สินปุนคุณวิชญ์ 4 2 0 6 8 10 7 4 25
14 คลองยางประชานุสรณ์ 3 5 5 13 17 19 14 10 50
15 คลองหินพิทยาคม 2 3 1 6 8 7 10 3 25
16 ลันตาราชประชาอุทิศ 2 2 2 6 10 9 14 5 33
17 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 1 4 5 10 18 15 12 7 45
18 อุทยานศึกษากระบี่ 1 2 2 5 7 12 10 8 29
19 เอกภาพศาสนวิชญ์ 1 1 1 3 14 23 7 10 44
20 วิทยาการอิสลาม 1 0 2 3 5 15 4 9 24
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 1 2 3 2 2 1 0 5
22 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 0 0 1 1 5 11 8 8 24
23 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 1 1 3 3 10 6 16
24 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 7 8 7 9 22
25 วุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 4 2 4 4 10
26 ทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 3 6 11 11 20
27 ประกอบธรรมอิสลาม 0 0 0 0 3 2 7 4 12
28 สันติวิทยา 0 0 0 0 1 10 10 5 21
29 มุสลิมวังทองวิทยา 0 0 0 0 1 5 4 2 10
รวม 191 146 131 468 599 358 253 168 1,210