หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา ลานจอดรถ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1 ก.ย. 2559 09.30-12.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา ลานจอดรถ โรงเรียนควนโดนวิทยา 2 ก.ย. 2559 09.30-12.30
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา ลานจอดรถ โรงเรียนควนโดนวิทยา 2 ก.ย. 2559 09.30-12.30
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา ลานจอดรถ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1 ก.ย. 2559 09.30-12.30
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร2 1 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร2 1 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 1 ห้อง หน้าอาคาร 1 1 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 1 ห้อง หน้าอาคาร 1 2 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา สนามฟุตซอล โรงเรียนอนุบาลควนโดน ห้อง สนามฟุตซอล โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา สนามฟุตซอล โรงเรียนอนุบาลควนโดน ห้อง สนามฟุตซอล โรงเรียนอนุบาลควนโดน 2 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 3 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 3 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 2 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 2 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 1 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 1 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร2 2 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร2 2 ก.ย. 2559 09.30 รายการแข่งขันนี้เริ่ม 09.30 เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]