หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 116 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 33 55 42
2 042 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 46 151 79
3 050 โรงเรียนกำแพงวิทยา 72 180 97
4 017 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 26 49 27
5 049 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 60 124 77
6 026 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 45 135 76
7 048 โรงเรียนควนโดนวิทยา 45 84 63
8 023 โรงเรียนคูเต่าวิทยา 12 21 15
9 033 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 77 179 100
10 032 โรงเรียนจะนะวิทยา 29 46 35
11 035 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 41 79 57
12 047 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 87 220 133
13 008 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 30 59 41
14 016 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 35 63 46
15 037 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 54 108 66
16 054 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 74 142 107
17 055 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 50 88 66
18 052 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 37 63 51
19 012 โรงเรียนธรรมโฆสิต 27 55 41
20 005 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 135 496 247
21 036 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 89 260 135
22 028 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 35 28
23 027 โรงเรียนปากจ่าวิทยา 47 102 60
24 043 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 24 51 37
25 056 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 47 78 59
26 020 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 57 108 81
27 046 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 79 187 112
28 003 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 108 322 143
29 031 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 75 214 105
30 014 โรงเรียนระโนด 57 95 68
31 013 โรงเรียนระโนดวิทยา 53 161 81
32 029 โรงเรียนรัตนพลวิทยา 20 27 20
33 030 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 76 167 106
34 051 โรงเรียนละงูพิทยาคม 66 167 100
35 004 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 89 216 124
36 007 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 59 120 86
37 045 โรงเรียนสตูลวิทยา 92 233 129
38 010 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 22 30 25
39 009 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 72 128 100
40 040 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 61 207 98
41 044 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 92 264 145
42 053 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 35 61 49
43 015 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 26 48 31
44 021 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 53 90 71
45 019 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 90 269 144
46 018 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 130 388 207
47 022 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 90 202 133
48 025 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 102 375 165
49 024 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 33 55 36
50 041 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 21 39 26
51 038 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 44 74 57
52 039 โรงเรียนเทพา 62 135 87
53 034 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 24 52 38
54 080 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 0 0 0
55 098 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 0 0 0
56 087 โรงเรียนกีญามุดดีน 0 0 0
57 109 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 13 23 19
58 089 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
59 111 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
60 099 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 0 0 0
61 096 โรงเรียนดรุณวิทยา 0 0 0
62 075 โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
63 063 โรงเรียนดาวนายร้อย 0 0 0
64 106 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 0 0 0
65 079 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 0 0 0
66 104 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา 0 0 0
67 113 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
68 064 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 17 28 24
69 103 โรงเรียนบำรุงศาสน์ 0 0 0
70 092 โรงเรียนบุสตานุดดีน 0 0 0
71 090 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 13 21 16
72 062 โรงเรียนพลวิทยา 0 0 0
73 061 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 30 86 45
74 069 โรงเรียนพัฒนศึกษา 8 14 15
75 071 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
76 066 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 36 59 40
77 091 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 0 0
78 100 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
79 093 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 27 57 42
80 088 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0
81 115 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา 0 0 0
82 078 โรงเรียนศรีนคร 15 31 16
83 112 โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ 0 0 0
84 070 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 0 0 0
85 077 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 0 0 0
86 073 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 0 0 0
87 074 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา 0 0 0
88 097 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 4 10 8
89 086 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 0 0 0
90 094 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 24 39 16
91 058 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 40 76 50
92 110 โรงเรียนอักษรศิริ 0 0 0
93 085 โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ 0 0 0
94 105 โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
95 060 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 0 0 0
96 114 โรงเรียนเจริญศึกษา 9 18 10
97 076 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 0
98 102 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 0 0 0
99 059 โรงเรียนแจ้งวิทยา 27 53 39
100 065 โรงเรียนแสงทองวิทยา 24 45 27
101 006 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ 0 0 0
102 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 51 148 89
103 067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 44 90 68
104 084 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 0 0 0
105 072 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 21 48 25
รวม 3434 8203 4901
13104

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]