สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หาดใหญ่วิทยาลัย 96 20 3 4 119
2 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 85 20 15 14 120
3 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 83 13 7 3 103
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 68 14 3 1 85
5 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 63 16 4 6 83
6 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 61 25 11 4 97
7 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 56 16 4 9 76
8 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 53 16 13 7 82
9 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 50 17 7 10 74
10 พิมานพิทยาสรรค์ 44 12 9 7 65
11 นาทวีวิทยาคม 36 31 13 7 80
12 สตูลวิทยา 35 26 18 11 79
13 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 35 18 9 9 62
14 สทิงพระวิทยา 27 25 9 10 61
15 จะนะชนูปถัมภ์ 26 20 17 10 63
16 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 25 29 8 8 62
17 กำแพงวิทยา 25 21 12 9 58
18 ละงูพิทยาคม 25 14 12 6 51
19 รัตภูมิวิทยา 21 26 14 12 61
20 ราชประชานุเคราะห์ 42 21 12 5 9 38
21 สงขลาวิทยาคม 20 20 13 6 53
22 ระโนดวิทยา 18 12 14 6 44
23 เทพา 17 14 16 11 47
24 สะบ้าย้อยวิทยา 17 14 15 7 46
25 มอ.วิทยานุสรณ์ 17 6 5 4 28
26 ปาล์มพัฒนวิทย์ 15 12 9 7 36
27 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 15 5 0 1 20
28 ราชประชานุเคราะห์ 43 14 13 10 4 37
29 กอบกุลวิทยาคม 13 13 14 4 40
30 ท่าแพผดุงวิทย์ 13 12 6 6 31
31 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 12 21 10 9 43
32 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 12 20 13 13 45
33 ทับช้างวิทยาคม 12 18 8 10 38
34 พะตงวิทยามูลนิธิ 12 6 1 1 19
35 เทพพิทยาภาณุมาศ 11 12 9 9 32
36 ควนเนียงวิทยา 10 15 12 8 37
37 อนุบาลมุสลิมสตูล 10 11 11 7 32
38 ปาดังติณสูลานนท์ 10 10 1 3 21
39 ธรรมโฆสิต 10 9 4 4 23
40 คลองแดนวิทยา 9 5 3 7 17
41 กระแสสินธุ์วิทยา 7 9 7 9 23
42 เขาแดงกุศลวิทยา 7 4 3 6 14
43 ศรีนคร 7 3 4 1 14
44 ระโนด 6 24 15 10 45
45 ตะเครียะวิทยาคม 6 14 5 9 25
46 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 6 13 13 11 32
47 จะโหนงพิทยาคม 6 11 6 17 23
48 แจ้งวิทยา 6 8 6 4 20
49 ชะแล้นิมิตวิทยา 6 7 6 10 19
50 จะนะวิทยา 6 7 5 8 18
51 ธิดานุเคราะห์ 6 4 4 3 14
52 คูเต่าวิทยา 6 1 0 5 7
53 หาดใหญ่พิทยาคม 5 23 14 9 42
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 5 7 7 8 19
55 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 6 5 4 16
56 แสงทองวิทยา 5 4 5 4 14
57 สทิงพระชนูปถัมภ์ 5 1 5 4 11
58 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 4 10 9 7 23
59 ไม้แก่นประชาอุทิศ 4 7 4 9 15
60 ปากจ่าวิทยา 3 12 13 14 28
61 รัตนพลวิทยา 3 4 7 5 14
62 ควนโดนวิทยา 2 13 14 13 29
63 สาครพิทยาคาร 2 7 11 9 20
64 คุณธรรมวิทยา 1 4 5 2 10
65 สามบ่อวิทยา 1 3 7 15 11
66 หาดใหญ่วิทยาคาร 1 2 4 3 7
67 ป่าเรียนวิทยา 0 6 4 3 10
68 เจริญศึกษา 0 3 2 3 5
69 ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 1 2 1 3
70 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0
71 มุสลิมศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,323 857 559 489 2,739