สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หาดใหญ่วิทยาลัย 65 31 12 108 93 20 3 4 116
2 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 59 23 14 96 83 13 7 3 103
3 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 49 16 11 76 63 16 4 6 83
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 43 21 11 75 68 14 3 1 85
5 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 42 35 20 97 85 20 15 14 120
6 นาทวีวิทยาคม 31 18 18 67 36 31 13 7 80
7 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 30 24 13 67 60 25 11 4 96
8 พิมานพิทยาสรรค์ 28 15 8 51 44 12 9 7 65
9 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 26 23 15 64 50 17 7 10 74
10 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 21 17 18 56 53 16 13 7 82
11 จะนะชนูปถัมภ์ 19 19 8 46 26 20 17 10 63
12 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 18 9 11 38 35 18 9 9 62
13 สตูลวิทยา 17 20 14 51 35 26 18 11 79
14 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 16 25 21 62 56 16 4 9 76
15 ละงูพิทยาคม 12 6 7 25 22 14 12 6 48
16 เทพา 10 11 8 29 17 14 16 11 47
17 ราชประชานุเคราะห์ 42 10 9 6 25 21 12 5 9 38
18 เทพพิทยาภาณุมาศ 9 3 1 13 11 12 9 9 32
19 กำแพงวิทยา 8 16 13 37 25 21 12 9 58
20 สทิงพระวิทยา 8 12 12 32 25 25 9 10 59
21 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 8 7 8 23 23 27 8 8 58
22 กอบกุลวิทยาคม 8 6 5 19 11 13 14 4 38
23 พะตงวิทยามูลนิธิ 8 3 4 15 12 6 1 1 19
24 สะบ้าย้อยวิทยา 7 10 9 26 17 14 15 7 46
25 ระโนดวิทยา 7 8 11 26 17 12 14 6 43
26 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 7 4 6 17 15 5 0 1 20
27 ราชประชานุเคราะห์ 43 7 4 5 16 14 13 10 4 37
28 รัตภูมิวิทยา 6 8 11 25 20 26 14 12 60
29 ทับช้างวิทยาคม 6 5 10 21 11 18 8 10 37
30 ควนเนียงวิทยา 5 8 4 17 10 15 12 8 37
31 สงขลาวิทยาคม 5 8 3 16 20 20 13 6 53
32 มอ.วิทยานุสรณ์ 5 5 4 14 17 6 5 4 28
33 คลองแดนวิทยา 5 1 1 7 9 5 3 7 17
34 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 4 9 9 22 12 20 13 13 45
35 ท่าแพผดุงวิทย์ 4 6 8 18 13 12 6 6 31
36 ธรรมโฆสิต 4 4 4 12 10 9 4 4 23
37 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 3 6 3 12 12 21 10 9 43
38 ปาล์มพัฒนวิทย์ 3 5 4 12 14 11 9 7 34
39 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 3 3 4 10 6 13 13 11 32
40 คูเต่าวิทยา 3 3 0 6 6 1 0 5 7
41 ปาดังติณสูลานนท์ 2 7 4 13 9 10 1 3 20
42 จะนะวิทยา 2 5 3 10 6 7 5 8 18
43 แจ้งวิทยา 2 2 4 8 6 8 6 4 20
44 สทิงพระชนูปถัมภ์ 2 2 0 4 5 1 5 4 11
45 เขาแดงกุศลวิทยา 2 1 4 7 7 4 3 6 14
46 ระโนด 1 8 6 15 5 23 15 10 43
47 กระแสสินธุ์วิทยา 1 6 2 9 7 9 7 9 23
48 จะโหนงพิทยาคม 1 4 4 9 6 11 6 17 23
49 ชะแล้นิมิตวิทยา 1 4 2 7 6 7 6 10 19
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 1 3 4 8 5 7 7 8 19
51 ควนโดนวิทยา 1 2 0 3 2 13 14 13 29
52 ตะเครียะวิทยาคม 1 1 6 8 3 14 5 9 22
53 อนุบาลมุสลิมสตูล 1 1 5 7 10 11 11 7 32
54 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 1 1 3 5 6 5 4 16
55 ธิดานุเคราะห์ 1 0 2 3 6 4 4 3 14
56 หาดใหญ่วิทยาคาร 1 0 0 1 1 2 4 3 7
57 ไม้แก่นประชาอุทิศ 0 5 1 6 4 7 4 9 15
58 แสงทองวิทยา 0 2 5 7 5 4 5 4 14
59 ปากจ่าวิทยา 0 2 4 6 3 12 13 14 28
60 หาดใหญ่พิทยาคม 0 2 2 4 5 23 14 9 42
61 ศรีนคร 0 2 1 3 6 3 4 1 13
62 สาครพิทยาคาร 0 1 2 3 1 7 11 9 19
63 ป่าเรียนวิทยา 0 1 1 2 0 6 4 3 10
64 คุณธรรมวิทยา 0 1 0 1 1 4 5 2 10
65 สามบ่อวิทยา 0 1 0 1 1 3 7 15 11
66 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 0 0 3 3 4 10 9 7 23
67 ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 0 2 2 0 1 2 1 3
68 เจริญศึกษา 0 0 1 1 0 3 2 3 5
69 รัตนพลวิทยา 0 0 0 0 3 4 7 5 14
70 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 มุสลิมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 650 530 423 1,603 1,299 853 559 489 2,711