เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 พ.ย. 2559
4 พ.ย. 2559
5 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
กรุณาดูรายละเอียดการแข่งขันปรับปรุงใหม่
หน้าเว็บงานศิลปฯภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษา
 
 
smileyสถานที่จัดการแข่งขันและรายชื่อผู้ประสานงานระดับ สพม. ดาวน์โหลดที่นี่smiley
 
 
ประกาศ
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ระดับภาคใต้
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ตารางการแข่งขัน สถานที่การแข่งขัน
การส่งผลงานล่วงหน้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภาคใต้  ะดับมัธยมศึกษา
 
 
กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้
 
          1. เขตพื้นที่การศึกษา โอนข้อมูลสู่ระดับภาค            
                         วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2559

          2. โรงเรียนดำเนินการ  
                 - แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู                           
                        วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2559
                 - ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค            
                        วันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2559
                 - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค        
                        วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป


         3. แข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์                              
                       วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2559

         4. การแข่งขันระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง                    
                       วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2559
   *** ติดตามข่าว ความเคลื่อนไหว ตารางการแข่งขัน การส่งผลงานล่วงหน้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากเว็บระดับภาคใต้ด้วยน่ะค่ะ***
ให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 
 
ประกาศ...
ตารางการแข่งขันกิจกรรมรื่นเริง ทุกรายการ
กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559

 
 สามารถดูตารางการแข่งขันจากเว็บไซต์ได้แล้วค่ะ
***วันที่แข่งขันจะอยู่ในตารางการแข่งขัน ช่องหมายเหตุน่ะค่ะ***
 
 
ประกาศศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ขอเชิญคณะกรรมการติดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ รายการรื่นเริง
ทุกรายการ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายการรื่นเริงทุกรายการ)
ประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 
  ด้วย ศูนย์ฯ ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอเรียนเชิญกรรมการตัดสิน “กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ติดต่อผู้ประสานงาน นางฐาปนี  จ่ายแจก หมายเลขโทรศัพท์ 091-8268545  
  ประกาศ.....ศูนย์การแข่งขัน  ร.ร.สภาราชินี จังหวัดตรัง
      เรียน  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  และ ม.4-6  ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อสอบสำหรับใช้ในการแข่งขัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง   (คณะกรรมการตามประกาศ ของ สพม.13 หน้าที่ 44 ข้อ 2 หน้า 45 ข้อ 3
 
 
ประชาสัมพันธ์...ภาษาไทย
บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

บทอาขยานบทหลัก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นิราศภูเขาทอง
๒. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
๓. โคลงโลกนิติ
๔. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
๕. อิศรญาณภาษิต
บทอาขยานบทเลือก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. รามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต
๒. บุพการี
๓. วัฒนธรรม
๔. พอใจให้สุข
๕. พระสุริโยทัย
บทอาขยานบทหลัก ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นมัสการมาตาปิตุคุณ
๒. นมัสการอาจาริยคุณ
๓. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
๔. ลิลิตตะเลงพ่าย
๕. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
บทอาขยานบทเลือก ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นิราศพระบาท
๒. สวรรค์ชั้นกวี
๓. ธรรมาธรรมะสงคราม
๔. อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
๕. มงคลสูตรคำฉันท์
 
กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. กรรมการกำหนดบทอ่านจากวรรณคดีเรื่อง
1.1 นิราศภูเขาทอง
ตั้งแต่...เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา ถึง...ทุกวันนี้ก็ซังตายทรงกายมา
1.2 รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
ตั้งแต่...บัดนั้นนนทกผู้ใจแกล้วกล้า ถึง...ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป
1.3 พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ
ตั้งแต่...ฝ่ายโยคีที่อยู่บนภูเขา ถึง...ก็หลบไปตามวนชลธาร

2. นัดประชุมกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 229
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 
กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. กรรมการกำหนดบทอ่านจากวรรณคดีเรื่อง
1.1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
1.2 ลิลิตตะเลงพ่าย
1.3 กาพย์เห่เรือ
1.4 สามัคคีเภทคำฉันท์

2. นัดประชุมกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


 
 
 
 
แจ้งงดกิจกรรม
             ด้วย สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต จึงขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติกรณีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ข้อ 5.1 ให้งดกิจกรรมรื่นเริงของสถานศึกษา  ดังนั้น การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมบางรายการที่ให้นักเรียนแสดงออกในรูปของงานรื่นเริง เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ หรือการแสดงละคร  สพม.13 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกแห่งทราบ กิจกรรมที่งดการประกวดแข่งขัน ดังนี้
              1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ รายการแข่งขันละครสั้นทุกรายการ
              2.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้แก่ รายการแข่งขันเพลงคุณธรรม ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ เล่านิทานคุณธรรม
             3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ การแข่งขันดนตรีทุกรายการ นาฎศิลป์ทุกรายการ
             4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ รายการแข่งขันแอโรบิก
             5.กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม ได้แก่ รายการเล่านิทาน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
         สำหรับรายการที่ต้องมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ขอให้ดำเนินการในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน  หรือ การแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show เป็นต้น


 
 
 
สพม.13
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฯ

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559   เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
1. ประธานศูนย์การแข่งขันและเลขานุการ 4 ศูนย์
2. ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.13 (28 โรง) หรือ รอง ผอ.โรงเรียน(ที่รับผิดชอบฯ)
3. ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันและเลขานุการทุกรายการแข่งขัน(เฉพาะรายการแข่งขัน)
 
 
 
ประกาศ .... ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ขอเชิญประชุม
เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
และนักบินน้อย สพฐ.  ทุกท่าน เข้าประชุม
โดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๓.๔๗ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ -  6)            
                  การแข่งขันหุ่นยนต์กึงอัตโนมัติ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ แข่งขันที่ ๔ พฤศจิกายน 2559  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  แข่งขันวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.00 -๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน  และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน   ประกอบด้วย
- นางบุญเรือน  ปานจันทร์     ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ สพม.13   ประธานที่ปรึกษากรรมการ
- นางสมจิตต์  ทีปกลาง         ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.12   รองประธานที่ปรึกษากรรมการ
- นายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน   ครูโรงเรียนบ้านด่าน   ประธานกรรมการตัดสินและกรรมการ
- นายสมพร  สุทธิยาภรณ์    ครูโรงเรียนวัดนานอน   รองประธานกรรมการตัดสินและกรรมการ
- นางสุภารัตน์  แก้วเพ็ง   ครูโรงเรียนตรังวิทยา    กรรมการ
- นางสาวปิยะมาศ  ขุ่นนาน  ครูโรงเรียนตรังวิทยา  กรมการ
- นางมิ่งขวัญ  ขาวดี   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   กรรมการ
- นางสาวนฤมล เม่งช่วย   ครูโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์   กรรมการและเลขานุการ
๓.๔๗.๙ ว่าที่ รต.หญิงสุภาวดี  สวัสดิโกมล    ครูโรงเรียนห้วยยอด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
           ๓.๔๘ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑ - ๓  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖    วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน  
รายการแข่งขันเริ่มวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ตามตารางการแข่งขัน  ประกอบด้วย
- นายมนตรี  ณ นคร     ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ  สพป.ตรัง 1     ประธานที่ปรึกษากรรมการ
- นายไชยฤทธิ์  เรืองขำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ     รองประธานที่ปรึกษากรรมการ
- นายศุภชัย  ทวีสุข    ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล     กรรมการ
- นางสาวชนกชนน์  วิภูษิตวรกุล   ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์   กรรมการ
- นายวรพล  อารีวงษ์   ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  กรรมการ
- นายประภาศ ฤทธิเดช   ครูโรงเรียนบ้านลำพิกุล   กรรมการ
- นางสกาวเดือน  ประสาร  ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ   กรรมการ
-  นางสาวบาลี  พันธุเล่ง   ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ    กรรมการ
-  นางพรศรี  สีสุข     ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ    กรรมการ
-  นายวันชัย  เพชรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง   กรรมการ
-  นางสาวนิศาชล  สงวนสิน   ครูโรงเรียนเหนือคลองราชบำรุง  กรรมการและเลขานุการ
-  นางสาวสิริภรณ์  เพชรแก้ว  ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
ประกาศ....ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รายการแข่งขันหุ่นยนต์
          1. รูปเล่มโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำนวน 5 เล่ม  ส่ง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559  ก่อนเวลา 16.00 น.
          2. การติดตั้งโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ต้องติดตั้งให้เสร็จก่อนเวลา 10.00 น. ของวันที่แข่งขัน  โดยศูนย์แข่งขันจะเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้  อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ผู้แข่งขันต้องนำมาเอง
          3. รายละเอียดเพิ่มเติมรายการหุ่นยนต์-นักบินน้อยสพฐ. สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ สพม.13
          4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกรายการ

รายการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
          1. การแข่งขันรายการอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ใช้เวลาแข่งขัน 8 ชั่วโมง (วันที่ 4 ต.ค.59 ประกอบ  วันที่ 5 ต.ค.59 แข่งขัน)
          2. รายละเอียดเพิ่มเติมรายการหุ่นยนต์-นักบินน้อยสพฐ. สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ สพม.13 
          3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกรายการ

 
 
 
ร่าง คณะกรรมการตัดสิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายชื่อตามแนบ) เข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดที่นี่
 
 
กติกาการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ฯ ดาวน์โหลดที่นี่
 
 
เอกสารขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน /ครูผู้ฝึกสอน / เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
           ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 laughดาวน์โหลดที่นี่ 
cheeky
 
  ขอเชิญประชุม
  
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง    ขอเชิญประชุม
  * ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
  * หรือผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ
 ที่ดำเนินการแข่งขัน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

 

*****ประเด็นการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน*****
 
 
โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง)
------------------------------------------------------------------
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.13 จำนวน 28 โรงเรียน
2. โรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอน ม.1-ม.6 และสังกัด อปท.
  2.1 โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพป.ตรัง 2 จำนวน 1 โรงเรียน
        - โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (ม.1-ม.6)
  2.2  โรงเรียนสังกัด อปท. จำนวน 2 โรงเรียน
         - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1-ม.6
         - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ม.1-ม.6
3. โรงเรียนเอกชน ม.1-ม.6
  3.1 สังกัด สพป. ตรัง 1 จำนวน 13 โรงเรียน
        - โรงเรียนดรุโณทัย ม.1-ม.3
        - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ม.1-ม.6
        - โรงเรียนตรังวิทยา ม.1-ม.6
        - โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา  ม.1-ม.3
        - โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ  ม.1-ม.6
        - โรงเรียนบูรณะรำลึก  ม.1-ม.6
        - โรงเรียนปัญญาวิทย์  ม.1-ม.6
        - โรงเรียนพรศิริกุล  ม.1- ม.4
        - โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ม.1-ม.6
        - โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ม.1-ม.3
        - โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ  ม.1-ม.3
        - โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ ม.1-ม.6
        - โรงเรียนสันติธรรม ตรัง ม.1-ม.3
     3.2 สังกัด สพป. ตรัง 2 จำนวน 2 โรงเรียน
        - โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ม.1-ม.6
        - โรงเรียนประชาวิทยา ม.1-ม.3
yesทั้งนี้ ให้โรงเรียนขอรับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ได้ที่ สพม.13
 
 

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่15 กันยายน – 30  กันยายน 2559 
 ปิดระบบการรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2559 09.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  ภายในวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559
ปิดระบบ แก้ไขรายชื่อ วันที่7 ตุลาคม 2559
ศูนย์การแข่งขัน พิมพ์รายชื่อนักเรียน และครูของแต่ละรายการ วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ศูนย์การแข่งขันส่งร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ประชุมประธานและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน / ประธานศูนย์และเลขานุการ / ประธานกลุ่มสาระ / เลขานุการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559
ตัดโอนข้อมูลตัวแทนไปภาคใต้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
สรุปและรายงานผลศูนย์การแข่งขัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
ระดับภาคใต้

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

 
 

 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 48
จำนวนทีม 2,462
จำนวนนักเรียน 6,301
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,602
จำนวนกรรมการ 1,516
ครู+นักเรียน 9,903
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,419
ประกาศผลแล้ว 187/215 (86.98%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 27
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 109
สัปดาห์ที่แล้ว 143
เดือนนี้ 400
เดือนที่แล้ว 1,297
ปีนี้ 9,733
ทั้งหมด 262,058