เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

             ขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้โอนข้อมูลตัวแทนระดับภาค(ใต้) แล้วให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนดทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค  
 

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

ระดับภาคใต้

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-20 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
แข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์                        18-20 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

 

 
  ขอให้เครือข่ายสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค
ให้ทำการดาวโหลดรูปนักเรียน ครู และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
  ขอให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหรือโรงเรียน ดาวน์โหลดรูปนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแข่งขันพร้อมทั้งปริ๊นบัตรประจำตัว
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2559 - 3 ต.ค.2559
 
  ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559  ณวันที่ 30 สิงหาคม 2559

http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2016/08/special.pdf
 
 

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข หน้า  7 ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25)
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่(แก้ไข  รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า  วันที่ 22 ส.ค. 59)
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไข   ตัดตัวอย่างรายชื่อโปรแกรมcms หน้า 76   ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 19 ส.ค. 59)
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 
  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา หรือโรงเรียนที่มีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนักเรียนในการแข่งขัน ให้นำเอกสารแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวมายื่นพร้อมรายงานตัว  หรือมารับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ลงคะแนน  
  มีการเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขันที่ใช้เวทีกลางกรุณาตรวจสอบวันและเวลา   
  แจ้งการลงทะเบียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภทกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pain ให้เลือกลงทะเบียนตาม ID ที่กำหนดให้ ดังนี้
       1.ID  208   กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pain ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
      2.ID  209   กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pain ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
      3.ID 213   กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pain ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาตรวจสอบด้วยว่าตรงกับ ID ของแต่ละกิจกรรมหรือไม่  หากไม่ตรงต้องลงทะเบียนใหม่ในกิจกรรมนั้น
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 273
จำนวนทีม 2,117
จำนวนนักเรียน 4,818
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,206
จำนวนกรรมการ 1,955
ครู+นักเรียน 8,024
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,979
ประกาศผลแล้ว 193/255 (75.69%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 82
เมื่อวาน 201
สัปดาห์นี้ 870
สัปดาห์ที่แล้ว 1,138
เดือนนี้ 2,679
เดือนที่แล้ว 3,096
ปีนี้ 28,659
ทั้งหมด 392,940