สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโหล๊ะหาร 28 12 4 8 44
2 บ้านทุ่งนารี 24 11 15 8 50
3 อนุบาลปากพะยูน 23 9 8 7 40
4 บ้านหนองธง 18 9 4 10 31
5 วัดหัวควน 18 6 8 4 32
6 บ้านควนประกอบ 18 6 4 3 28
7 บ้านเหมืองตะกั่ว 18 5 7 8 30
8 บ้านท่าลาด 17 5 7 7 29
9 อนุบาลป่าบอน 15 8 11 5 34
10 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 15 6 8 8 29
11 บ้านหาดไข่เต่า 15 4 8 7 27
12 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 12 8 9 8 29
13 วัดเขาวงก์ 12 6 3 3 21
14 บ้านควนยวน 12 3 1 5 16
15 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 11 4 2 9 17
16 วัดควนเผยอ 11 3 1 1 15
17 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 11 2 4 4 17
18 บ้านทอนตรน 10 9 7 5 26
19 อนุบาลบางแก้ว 10 7 15 4 32
20 วัดป่าบอนต่ำ 10 7 5 4 22
21 วัดตะโหมด 10 6 3 5 19
22 วัดรัตนวราราม 10 3 7 6 20
23 สามัคคีอนุสรณ์ 9 7 8 3 24
24 อนุบาลเขาชัยสน 9 5 2 6 16
25 บ้านเกาะนางคำ 9 3 4 5 16
26 วัดหวัง 9 3 3 4 15
27 บ้านควนหินเเท่น 9 1 2 6 12
28 บ้านต้นประดู่ 8 4 2 1 14
29 วัดฝาละมี 8 4 1 5 13
30 วัดไทรพอน 8 3 7 4 18
31 บ้านเกาะเสือ 8 3 4 6 15
32 วัดท่าดินเเดง 8 1 7 3 16
33 วัดพรุพ้อ 7 7 3 5 17
34 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 7 6 4 0 17
35 บ้านคลองใหญ่ 7 4 1 9 12
36 บ้านด่านโลด 7 3 1 3 11
37 บ้านน้ำตก 7 2 3 8 12
38 วัดนาหม่อม 7 0 0 0 7
39 อนุบาลกงหรา 6 7 6 1 19
40 วัดสุภาษิตาราม 6 7 3 4 16
41 วัดพระเกิด 6 6 3 6 15
42 บ้านควนพระสาครินทร์ 6 4 6 4 16
43 วัดโหล๊ะจันกระ 6 4 5 4 15
44 บ้านช่องฟืน 6 3 5 6 14
45 วัดโพธิยาราม 6 3 3 7 12
46 บ้านเกาะนางคำเหนือ 6 0 2 0 8
47 บ้านบางมวง 5 12 6 6 23
48 บ้านโคกสัก 5 8 3 4 16
49 อนุบาลสุขคณะ 5 5 2 5 12
50 บ้านท่าเชียด 5 5 2 4 12
51 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 5 3 2 1 10
52 วัดแหลมดินสอ 5 1 5 1 11
53 บ้านต้นสน 5 1 4 3 10
54 วัดชุมประดิษฐ์ 4 5 9 5 18
55 บ้านทุ่งคลองควาย 4 5 4 8 13
56 วัดโคกตะเคียน 4 5 4 3 13
57 บ้านดอนประดู่ 4 4 4 4 12
58 บ้านควนนกหว้า 4 4 0 1 8
59 บ้านเกาะทองสม 4 3 6 4 13
60 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 4 2 5 4 11
61 วัดบางขวน 4 2 4 6 10
62 วัดนาปะขอ 4 2 1 2 7
63 บ้านคู 4 1 2 1 7
64 บ้านควนเเหวง 3 6 7 4 16
65 วัดควนเคี่ยม 3 5 7 3 15
66 วัดลอน 3 4 5 5 12
67 บ้านพน 3 3 6 4 12
68 ปากพะยูน 3 3 2 5 8
69 วัดควนขี้แรด 3 2 4 2 9
70 บ้านโคกทราย 3 1 3 1 7
71 บ้านทะเลเหมียง 3 1 1 0 5
72 วัดโตนด (เชนวิทยา) 3 0 3 0 6
73 บ้านพรุนายขาว 2 8 3 3 13
74 บ้านควนอินนอโม 2 5 5 2 12
75 วัดท่าควาย 2 5 2 4 9
76 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 2 4 1 1 7
77 บ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 2 3 3 4 8
78 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 2 3 3 2 8
79 วัดควนโก 2 3 3 1 8
80 วัดปัณณาราม 2 2 3 4 7
81 บ้านหน้าวัง 2 2 2 3 6
82 บ้านม่วงทวน 2 1 4 2 7
83 บ้านควนหมอทอง 2 1 3 2 6
84 วัดโรจนาราม 2 1 2 4 5
85 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 2 0 2 5 4
86 มิตรมวลชน ๑ 2 0 0 2 2
87 บ้านยางขาคีม 2 0 0 1 2
88 บ้านท่าเนียน 2 0 0 0 2
89 วัดสะทัง 2 0 0 0 2
90 วัดควนสามโพธิ์ 1 6 3 10 10
91 บ้านป่าแก่ 1 4 7 4 12
92 บ้านวังปริง 1 4 3 4 8
93 วัดควนนางพิมพ์ 1 4 1 6 6
94 วัดพังกิ่ง 1 4 1 3 6
95 บ้านพูด กรป. กลาง 1 3 0 10 4
96 บ้านแหลม 1 2 1 2 4
97 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1 1 3 3 5
98 วัดแหลมจองถนน 1 1 1 6 3
99 บ้านเทพราช 1 1 1 3 3
100 วัดหัวเขาชัยสน 1 1 1 1 3
101 บ้านคลองขุด 1 1 0 2 2
102 วัดควนเพ็ง 1 1 0 2 2
103 วัดสังฆวราราม 1 0 1 0 2
104 บ้านปากพล 1 0 0 4 1
105 บ้านเกาะโคบ 1 0 0 2 1
106 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 2 3 6 5
107 บ้านเกาะหมาก 0 2 2 7 4
108 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 1 5 2 6
109 บ้านควนโคกยา 0 1 4 0 5
110 บ้านปากบางนาคราช 0 1 3 8 4
111 มุสลิมวิทยา 0 1 3 2 4
112 วัดปลักปอม 0 1 2 4 3
113 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 0 1 2 1 3
114 วัดท่านางพรหม 0 1 0 1 1
115 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 5 5 5
116 บ้านท่าวา 0 0 3 2 3
117 บ้านหัวช้าง 0 0 3 1 3
118 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 0 0 2 1 2
119 บ้านไสนายขัน 0 0 2 0 2
120 เทศบาลอ่าวพะยูน 0 0 0 1 0
รวม 655 404 425 458 1,484