เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
 
 
การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ให้ทำหนังสือยื่น ณ จุดรับรายตัวในวันแข่งขันเท่านั้น  
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประเภทเดี่ยว  ต้องมีหนังสือจากประธานเครือข่ายการศึกษาเท่านั้น
2. ประเภททีม จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ และมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้

    - ทีม 2-3 คน   เปลี่ยนตัวได้  1 คน
    - ทีม 4-6 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
    - ทีม 7-10 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
    - ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่กิน 4 คน
    - ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
 
  ประกาศ  การเตรียมตัวของผู้เข้าแข่งขัน (เพิ่มเติมจากเกณฑ์)
1. กลุ่มเทคโนโลยี  
          - กิจกรรมการสร้าง Web page กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  และ  E-book  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์,การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ให้นำ ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนไปด้วย 
          - ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ที่ศูนย์การแข่งขันจัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย Microsoft Power point 2010, Adobe Photoshop CS 5, Flash CS 5, Photo scape, U lead 11, Pro show Gold หากผู้เข้าแข่งขันประสงค์นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้  ขอให้นำแผ่นโปรแกรมฯ มาเอง

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย  ให้นำ เข็มทิศไปในวันแข่งขันด้วย  
                                                     

3. กลุ่มสาระการงานอาชีพ กิจกรรมที่จะต้องใช้ปลั๊กไฟพ่วง  ให้นำ ปลั๊กไฟพ่วง ไปด้วย
 
  การส่งเอกสาร
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภททดลอง ให้จัดส่งโครงงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชุด ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม  2559 เป็นอย่างช้า
2. โครงงานคุณธรรม ให้จัดส่งตามเกณฑ์ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2559 เวลา 16.30 น. เป็นอย่างช้า
3. โครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ประเภท ให้จัดส่งกรรมการ ณ จุดรายงานตัวในวันแข่งขัน
4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ให้จัดส่งรายงาน จำนวน 5 ชุด ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม  2559 เป็นอย่างช้า
5. งานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม พร้อมโปสเตอร์ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นอย่างช้า หากไม่ส่งภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
 
  สพป.สงขลา เขต 1 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วันที่ 6-7 ตุลาคม  2559 โดยใช้สถานที่
1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
2 โรงเรียนวิเชียรชม
3 โรงเรียนแจ้งวิทยา
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
5 ค่ายลูกเสือรัตรสาร
 
  กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
          โรงเรียนจัดการเรียนร่วมที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานยืนยันความพิการนำมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกระดับ ในวันที่เข้าแข่งขันด้วย
 
 
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ไม่ต้องใช้ บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
 
  เอกสารการแข่งขันฯ ที่จะต้องจัดส่งล่วงหน้าตามเกณฑ์  ให้จัดส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 และจะต้องจัดส่งให้ครบตามจำนวนที่เกณฑ์กำหนด  
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ก่อน  23 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 25 กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 25 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  6-7 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 9-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง =>  21 - 23 ธันวาคม 2559
-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 1,377
จำนวนนักเรียน 3,242
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,933
จำนวนกรรมการ 984
ครู+นักเรียน 5,175
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,159
ประกาศผลแล้ว 176/202 (87.13%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 85
สัปดาห์ที่แล้ว 235
เดือนนี้ 453
เดือนที่แล้ว 775
ปีนี้ 8,094
ทั้งหมด 129,388