เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ------------ กำหนดการ ระดับภาค จังหวัดระนอง -----------------
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 
23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
แข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์                        18-20 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

 

 
พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะฯ
เนื่องจากมีการปรับปรุงระยะห่างของบรรทัดข้อความในเกียรติบัตรให้ลงตัวสวยงามมากขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในแบบเกียรติบัตรก่อนหน้านี้
จึงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าสามารถพิมพ์เกียรติบัตรใหม่ตามแบบที่ปรับปรุงได้ตั้งแต่บัดนี้
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08:44 น.
การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน กิจกรรมการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
ในการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้ผู้แข่งขันดำเนินการดังนี้
1. รายการใดที่กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งาน ด้วยตนเอง ให้เตรียมต้นฉบับโปรแกรมที่จะใช้งานบันทึกด้วย Flash drive ทั้งนี้ เนื่องจาก cdrom drive ในคอมพิวเตอร์ในห้องแข่งขันบางเครื่องใช้งานไม่ได้
2.รายการใดที่จำเป็นต้องใช้ ไมโครโฟน  หูฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาด้วยตนเอง
3.ระบบปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขัน ใช้ระบบปฏิบัติการ 32 bit.
4. การแข่งขันรายการเขียนเว็บเพจ ใช้ โปรแกรม filezilla หรือโปรแกรมที่ฝึกซ้อมมาสำหรับส่งไฟล์ขึ้น web server

 
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 09:47 น.
แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

1.การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะบางตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งไม่ต้องแนบเอกสาร
2.การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. โรงเรียนสามารถ  แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ของโรงเรียน ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค  
 
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 22:47 น.
กำหนดการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทั้งโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชน
 
  • 17 - 28 กันยายน 2559 เปิดลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน      
     
  • 29-30 กันยายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู        
     
  •         1 - 4 ตุลาคม 2559 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน         

    ขอขอบคุณอาจารย์โดม เชื้อแหลม ผู้ออกแบบบัตรประจำตัว สำหรับนักเรียน คุณครูและกรรมการ


ดาวน์โหลด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับแก้ไขชื่อชื่อสกุลนักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมทีม (สำหรับเครือข่ายโรงเรียน)

 
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 10:15 น.
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 17 – 28 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 29 - 30 กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 5 - 7 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
ระดับภาคใต้โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค      9-20พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 11:24 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 204
จำนวนทีม 1,894
จำนวนนักเรียน 4,026
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,666
จำนวนกรรมการ 1,410
ครู+นักเรียน 6,692
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,102
ประกาศผลแล้ว 203/203 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 27
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 146
สัปดาห์ที่แล้ว 246
เดือนนี้ 517
เดือนที่แล้ว 729
ปีนี้ 9,896
ทั้งหมด 198,721