เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

  แผนผังสนามแข่งขัน
1. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
2.  โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
3.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
4.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ให้ติดตามการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาคทางเว๊บไซต์ของระนองวันพรุ่งนี้ (8 ธค) จะมีการเปิดการแก้ไขเปลี่ยนตัวอีกครั้งแต่เปิดเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น  
 

ประกาศการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 รอบระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง

หนังสือแจ้งโรงเรียน
ประกาศ
แนบท้ายประกาศ
ติดตามข่าวสารการแข่งขัน ตารางการแข่งขันได้ทาง  http://www.south66.sillapa.net/sp-center
 
  เกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับอำเภอ
อำเภอเมืองฯ
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพะงัน
แบบขอแก้ไขเกียรติบัตร
โรงเรียนที่ดาวน์โหลดไฟล์และตรวจสอบแล้วมีเกียรติบัตรที่ไม่ถูกต้องให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขตามแบบขอแก้ไข และส่งไฟล์ทาง My Office ถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.1โดยตรง
 
  ชี้แจงการงดจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
  ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งงดการ
  ให้งดการจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา   และ สพฐ. ได้แจ้งให้ทราบว่าการจัดประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้งดการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่เป็นลักษณะของงานรื่นเริง (ตัวอย่างเช่น กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ หรือการแสดงละคร) สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้ดำเนินการได้ตามปกติ และ สพป.ระนองได้แจ้งว่าการดำเนินงานในระดับภาคดำเนินการตามปกติ เนื่องจาก สพฐ.ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  หนังสือ สพฐ.,  หนังสือ สพป.ระนอง, หนังสือ สพป.สฎ.1
 
 
 
 
                                  ประกาศ
               

  ตารางการแข่งขัน  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  28 ต.ค. 59 (ตารางครบทุกกิจกรรม)

           
โรงเรียนใดที่ได้ติดต่อที่พักไว้แล้ว ขอให้ทำหนังสือแจ้งยืนยัน
            การเข้าพักไปยังโรงเรียน หรือวัด ที่ท่านได้ประสาน
            อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

   การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และ กิจกรรมหุ่นยนต์ ระดับภาคใต้  
          (ทั้ง สพป., สพม.) กำหนดแข่งขันในวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559
          สำหรับรายละเอียดกำหนดการและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
สถานที่แข่งขัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานที่แข่งขันและรายชื่อผู้ประสานงาน
 
  สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>ผลการแข่งขันเรียงชนะเลิศ  update : 8/10/2519  13.00
>>ผลการแข่งขันเรียงเหรียญทอง
  update : 8/10/2519  13.00
>> สรุปเหรียญรางวัล
>>  สรุปเหรียญรางวัลรายโรงเรียน (แสดงรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลแยกตามประเภทเหรียญ)
 
 
  หนังสือราชการแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติในการร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559
 
 
  แผนผังสนามแข่งขัน
1.  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
2.  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
3.  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
4.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
5. โรงเรียนบ้านโพหวาย
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
หนังสือราชการแจ้งแนวปฏิบัติในการร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559
หนังสือราชการแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติในการร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 16:41 น.
การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ขณะนี้  ปิด!!!  ระบบการแก้ไขเปลี่ยนตัวแล้ว 
โรงเรียนที่มีความประสงค์แก้ไข  เปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อนักเรียน  ให้ดำเนินการได้ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 ณ สนามแข่งขัน 
โดยดำเนินการดังนี้
1.  ขอเปลี่ยนตัว  ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัว ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รักษาการ ยื่นต่อประธานตัดสินการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ณ ห้องแข่งขัน (การเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ไม่จำกัด ไม่ยึดหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด)
2.  ขอแก้ไขชื่อ  ไม่ต้องทำหนังสือขอแก้ไข  หากคำนำหน้านาม หรือตัวสะกดชื่อสกุลไม่ถูกต้อง  ให้ขอแก้ไขในแบบลงทะเบียนของนักเรียน ต่อกรรมการรับรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน
3.  ขอเพิ่มรายชื่อนักเรียน  ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือขอเพิ่มชื่อ  ไปยื่นต่อประธานตัดสินการแข่งขัน  โดยกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มชื่อต้องเป็นกิจกรรมที่เคยสมัครไว้ก่อนแล้ว  และมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจำนวน
...........................................
1.การเข้าร่วมแข่งขัน  ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต่อกรรมการรับรายงานตัว  หรือกรณีเปลี่ยนตัวให้แสดงหนังสือขอเปลี่ยนตัว
2. ประเภททีมต้องมีผู้เข้าแข่งขันครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์  มิฉะนั้น จะมิได้เข้าร่วมแข่งขัน
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที

ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว  เพิ่มชื่อนักเรียน    
ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:43 น.
ประกาศตัวแทนจากการแข่งขันระดับอำเภอ
ดาวน์โหลดประกาศประกาศตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559


 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09:02 น.
การรายงานตัวเข้าแข่งขันของนักเรียนเรียนรวม
กิจกรรมของนักเรียนเรียนรวม ที่จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และโรงเรียนบ้านโพหวาย ระหว่างวันที่ 6 - 7 ต.ค. 59 ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน และจัดเตรียมเอกสารรายงานตัว ดังแนบ
ดาวน์โหลด เอกสารสำหรับรายงานตัวเข้าแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13:20 น.
ขยายเวลาส่งเอกสารของกิจกรรมโครงงาน
ขยายเวลาส่งเอกสาร ชิ้นงาน ของกิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งล่วงหน้า จากวันที่ 27 กันยายน 2559  เป็นวันที่ 30 กันยายน 2559    หากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขัน
รายการกิจกรรมที่ส่งเอกสารล่วงหน้า
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 12:00 น.
ลำดับการแข่งขันระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่
แจ้งลำดับการแข่งขันสำหรับกิจกรรมที่แข่งขันแบบรายโรงเรียน ให้ใช้ลำดับนี้ทุกกิจกรรม โดยแยกกันระหว่างระดับอำเภอกับระดับเขตพื้นที่
ดาวน์โหลด ลำดับการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10:59 น.
แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนต่างสังกัด
หนังสือราชการแจ้งต้นสังกัดของโรงเรียนในสังกัด อปท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  ปฏิทินการดำเนินงาน
2.  รายการกิจกรรมที่จัดแข่งขัน
3.  รายชื่อโรงเรียน/ลู่แข่งขัน  แก้ไขระดับชั้นของโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เดิม ชั้นประถม  เป็น ชั้น อนุบาล-ประถม
4.  คู่มือการดำเนินงาน สำหรับโรงเรียน
****หมายเหตุ  การเข้าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ให้ใช้ User และ Password เดียวกับปี 2558 หากไม่ทราบ ให้แจ้งขอรับ User และ Password ได้จากคุณศิริพร  โทร 084-0562744,  ID Line :siri.nakorn  หรือ ทางระบบ My office ****
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 20:48 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 178
จำนวนทีม 5,089
จำนวนนักเรียน 9,970
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,174
จำนวนกรรมการ 2,028
ครู+นักเรียน 17,144
ครู+นักเรียน+กรรมการ 19,172
ประกาศผลแล้ว 212/233 (90.99%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 78
สัปดาห์ที่แล้ว 154
เดือนนี้ 382
เดือนที่แล้ว 771
ปีนี้ 9,971
ทั้งหมด 556,578