หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์กีฬาเมืองเงาะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายสุเทพ บุญแก้ว   08-7897-1181
2 โรงเรียนบ้านส้อง ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายวุมิไกร เลื่อนแป้น   09-3583-1332
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ม.1 ต.เวียงสระ อำเภอ เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์   09-3395-5493
4 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ม.5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายอนนท์ คุตกาล   08-4507-2275
5 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายโอภาส อนุจร   08-4507-2275
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง ม.13 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายสมศักดิ์ ถนอม   08-1187-6369

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]