หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<สุราษฎร์ธานี เขต 3>ณ ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ระหว่างวันที่10-12 เดือน ตุลาคม2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว มะลิวัลย์ ห้อง 1ลำดับที่1-25ห้อง2ลำดับที่ 26-50ห้องที่3ลำดับที่51-75 อาคารพุทธรักษา ห้อง 4,ลำดับที่76-100ห้อง5ลำดับที่ 101-126 ชั้น 1 10 ต.ค. 2559 9.00-11.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ ห้อง 1ลำดับที่1-25ห้อง2ลำดับที่26-50 ห้อง3 ลำดับที่51-75 อาคารพุทธรักษา ห้อง4ลำดับที่76-100ห้อง5ลำดับที่ 101-121 10 ต.ค. 2559 13.00-15.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ ห้อง 1 11 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์(ห้อง1ลำดับที่1-27)(ห้อง2ลำดับที่28-54)(ห้อง3ลำดับที่55-82) 11 ต.ค. 2559 13.00-14.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธรักษา(ห้อง4ลำดับที่1-30)(ห้อง5ลำดับที่31-60)(ห้อง6ลำดับที่61-90) 11 ต.ค. 2559 13.00-14.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธรักษาห้อง4 11 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ ห้อง 2ลำดับที่1-30 ห้อง3ลำดับที่31-61 11 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธรักษา ห้อง 5 11 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์(ห้อง1ลำดับที่1-28)(ห้อง2ลำดับที่29-56)(ห้อง3ลำดับที่57-84) 11 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธรักษา(ห้อง4ลำดับที่1-29)(ห้อง5ลำดับที่30-58)(ห้อง6ลำดับที่59-86) 11 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธรักษา ห้อง 4 11 ต.ค. 2559 11.00-12.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว มะลิวัลย์ (ห้อง1ลำดับที่1-7)(ห้อง2ลำดับที่8-14)(ห้อง3ลำดับที่15-22) 10 ต.ค. 2559 11.00-12.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว มะลิวัลย์ (ห้อง1ลำดับที่1-9)(ห้อง2ลำดับที่10-18)(ห้อง3ลำดับที่19-27)พุทธรักษาห้อง4(ลำดับที่28-35) 10 ต.ค. 2559 15.00-16.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว พุทธรักษา(ห้อง 4ลำดับที่1-7)(ห้อง5ลำดับที่8-13) 10 ต.ค. 2559 11.00-12.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์(ห้อง1ลำดับที่1-16)(ห้อง2ลำดับที่18-32)(ห้อง3ลำดับที่33-49) 11 ต.ค. 2559 11.00-12.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธรักษา ห้อง 6 11 ต.ค. 2559 11.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]