หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<สุราษฎร์ธานี เขต 3>ณ ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ระหว่างวันที่10-12 เดือน ตุลาคม2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารมิตรภาพ ชั้้น 2 ห้อง ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.4/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 , อ1/2 , อ.2/1 , อ.2/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 , ป.4/4 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.1/1(ลำดับที่ 1-5) ห้อง ป.1/2(ลำดับที่ 6-10) 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 (ลำดับที่ 1-6) ห้อง ป.1/4 (ลำดับที่ 7-12) 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 (ห้องคอมพิวเตอร์1) , ห้อง ป.4/3 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 (ห้องคอมพิวเตอร์2) , ห้อง ป.4/4 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารร่มไทร ห้องบานบุรี 11 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 11 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารมิตรภาพ ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารร่มไทร ห้องบานบุรี ภาคเช้า (ลำดับที่ 1-73) ภาคบ่าย (ลำดับที่ 74-146) 10 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารร่มไทร ห้องบานบุรี ภาคเช้า (ลำดับที่ 1-74) ภาคบ่าย (ลำดับที่ 75-147) 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารร่มไทร ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 , ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารร่มไทร ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 , ห้อง ป.5/2 , ห้อง ป.5/3 , ห้อง ป.5/4 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารมิตรภาพ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]