หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 73 41 56.16% 18 24.66% 7 9.59% 7 9.59% 73
2 โรงเรียนพุทธยาศรม 68 37 54.41% 20 29.41% 4 5.88% 7 10.29% 68
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 78 37 51.39% 17 23.61% 6 8.33% 12 16.67% 72
4 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 62 34 55.74% 11 18.03% 10 16.39% 6 9.84% 61
5 โรงเรียนนาสาร 65 32 55.17% 11 18.97% 6 10.34% 9 15.52% 58
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 63 31 55.36% 14 25% 5 8.93% 6 10.71% 56
7 โรงเรียนบ้านส้อง 76 31 54.39% 8 14.04% 12 21.05% 6 10.53% 57
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 63 25 40.32% 23 37.1% 5 8.06% 9 14.52% 62
9 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 73 25 40.32% 15 24.19% 13 20.97% 9 14.52% 62
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 70 24 38.1% 15 23.81% 15 23.81% 9 14.29% 63
11 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 59 24 45.28% 15 28.3% 7 13.21% 7 13.21% 53
12 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 69 23 38.33% 17 28.33% 10 16.67% 10 16.67% 60
13 โรงเรียนอนุบาลนวพร 50 23 47.92% 9 18.75% 9 18.75% 7 14.58% 48
14 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 51 22 46.81% 9 19.15% 10 21.28% 6 12.77% 47
15 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 47 22 46.81% 8 17.02% 8 17.02% 9 19.15% 47
16 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 81 21 35% 13 21.67% 9 15% 17 28.33% 60
17 โรงเรียนบ้านพรุแชง 70 20 31.75% 24 38.1% 4 6.35% 15 23.81% 63
18 โรงเรียนบ้านเขาปูน 57 20 40% 12 24% 10 20% 8 16% 50
19 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 53 19 38.78% 14 28.57% 4 8.16% 12 24.49% 49
20 โรงเรียนบ้านบางรูป 45 19 54.29% 11 31.43% 2 5.71% 3 8.57% 35
21 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 36 18 52.94% 8 23.53% 5 14.71% 3 8.82% 34
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72 17 28.33% 27 45% 12 20% 4 6.67% 60
23 โรงเรียนบ้านควนนิยม 60 17 33.33% 13 25.49% 8 15.69% 13 25.49% 51
24 โรงเรียนบ้านปากด่าน 41 15 51.72% 8 27.59% 2 6.9% 4 13.79% 29
25 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 41 15 39.47% 7 18.42% 10 26.32% 6 15.79% 38
26 โรงเรียนบ้านควนสระ 57 14 28.57% 15 30.61% 9 18.37% 11 22.45% 49
27 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 56 14 28.57% 13 26.53% 9 18.37% 13 26.53% 49
28 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 40 14 42.42% 9 27.27% 2 6.06% 8 24.24% 33
29 โรงเรียนบ้านปลายศอก 51 13 27.08% 13 27.08% 11 22.92% 11 22.92% 48
30 โรงเรียนบ้านควนสูง 38 13 35.14% 8 21.62% 7 18.92% 9 24.32% 37
31 โรงเรียนวัดคลองตาล 31 13 56.52% 2 8.7% 4 17.39% 4 17.39% 23
32 โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 46 12 27.27% 11 25% 16 36.36% 5 11.36% 44
33 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 35 12 35.29% 6 17.65% 2 5.88% 14 41.18% 34
34 โรงเรียนบ้านบางปาน 37 12 35.29% 5 14.71% 5 14.71% 12 35.29% 34
35 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 32 12 44.44% 4 14.81% 7 25.93% 4 14.81% 27
36 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 29 12 48% 4 16% 5 20% 4 16% 25
37 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 38 11 33.33% 9 27.27% 7 21.21% 6 18.18% 33
38 โรงเรียนบ้านหนองโสน 35 11 34.38% 7 21.88% 11 34.38% 3 9.38% 32
39 โรงเรียนจงฮั้ว 36 10 28.57% 8 22.86% 10 28.57% 7 20% 35
40 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 34 10 33.33% 4 13.33% 9 30% 7 23.33% 30
41 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 37 10 27.78% 4 11.11% 3 8.33% 19 52.78% 36
42 โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส 42 9 21.95% 13 31.71% 9 21.95% 10 24.39% 41
43 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 32 9 28.13% 11 34.38% 6 18.75% 6 18.75% 32
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 55 9 24.32% 8 21.62% 12 32.43% 8 21.62% 37
45 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 33 9 28.13% 8 25% 6 18.75% 9 28.13% 32
46 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 34 9 30% 7 23.33% 11 36.67% 3 10% 30
47 โรงเรียนบ้านเขาตอก 23 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
48 โรงเรียนบ้านคลองโร 47 8 20.51% 9 23.08% 10 25.64% 12 30.77% 39
49 โรงเรียนอนุบาลงามทอง 36 8 26.67% 9 30% 6 20% 7 23.33% 30
50 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 21 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 20
51 โรงเรียนวัดอินทการาม 28 8 29.63% 7 25.93% 8 29.63% 4 14.81% 27
52 โรงเรียนบ้านเมรัย 31 8 28.57% 7 25% 5 17.86% 8 28.57% 28
53 โรงเรียนบ้านไสท้อน 28 8 30.77% 7 26.92% 5 19.23% 6 23.08% 26
54 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 23 8 34.78% 5 21.74% 7 30.43% 3 13.04% 23
55 โรงเรียนวัดน้ำพุ 18 8 44.44% 4 22.22% 5 27.78% 1 5.56% 18
56 โรงเรียนบ้านควนสินชัย 20 8 40% 4 20% 4 20% 4 20% 20
57 โรงเรียนวัดท่าเจริญ 22 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 37 7 20.59% 13 38.24% 11 32.35% 3 8.82% 34
59 โรงเรียนวัดสองแพรก 35 7 23.33% 13 43.33% 6 20% 4 13.33% 30
60 โรงเรียนบ้านหานเพชร 20 7 35% 6 30% 3 15% 4 20% 20
61 โรงเรียนวัดบางพา 25 7 29.17% 5 20.83% 9 37.5% 3 12.5% 24
62 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 24 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 5 22.73% 22
63 โรงเรียนบ้านไสขรบ 30 7 33.33% 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 21
64 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 23 7 35% 3 15% 7 35% 3 15% 20
65 โรงเรียนบ้านทรายทอง 22 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
66 โรงเรียนบ้านควนปราง 23 7 35% 2 10% 8 40% 3 15% 20
67 โรงเรียนบ้านคลองยา 19 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 16
68 โรงเรียนบ้านไสดง 39 6 22.22% 9 33.33% 4 14.81% 8 29.63% 27
69 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 27 6 28.57% 9 42.86% 1 4.76% 5 23.81% 21
70 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 45 6 14.29% 8 19.05% 11 26.19% 17 40.48% 42
71 โรงเรียนวัดเวียงสระ 30 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
72 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 24 6 28.57% 5 23.81% 4 19.05% 6 28.57% 21
73 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 37 6 22.22% 4 14.81% 11 40.74% 6 22.22% 27
74 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 19 6 31.58% 4 21.05% 7 36.84% 2 10.53% 19
75 โรงเรียนควนสุบรรณ 21 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 7 33.33% 21
76 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
77 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 17 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 28 6 23.08% 2 7.69% 8 30.77% 10 38.46% 26
79 โรงเรียนบ้านคลองจัน 17 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
80 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 20 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
82 โรงเรียนทรัพย์ทวี 35 5 17.86% 7 25% 5 17.86% 11 39.29% 28
83 โรงเรียนมหาราช 2 28 5 22.73% 6 27.27% 4 18.18% 7 31.82% 22
84 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 24 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 20
85 โรงเรียนบ้านบางหอย 18 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
86 โรงเรียนบ้านควนเนียง 16 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
87 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 21 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 29 5 22.73% 2 9.09% 5 22.73% 10 45.45% 22
89 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 51 4 9.52% 19 45.24% 14 33.33% 5 11.9% 42
90 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 31 4 15.38% 12 46.15% 3 11.54% 7 26.92% 26
91 โรงเรียนบ้านนาควน 33 4 16.67% 10 41.67% 8 33.33% 2 8.33% 24
92 โรงเรียนบ้านควนยอ 34 4 14.29% 9 32.14% 6 21.43% 9 32.14% 28
93 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 28 4 14.81% 8 29.63% 5 18.52% 10 37.04% 27
94 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 16 4 26.67% 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
95 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 31 4 16% 7 28% 6 24% 8 32% 25
96 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 28 4 14.81% 6 22.22% 8 29.63% 9 33.33% 27
97 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 30 4 18.18% 6 27.27% 6 27.27% 6 27.27% 22
98 โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง) 28 4 18.18% 6 27.27% 6 27.27% 6 27.27% 22
99 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 14 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 14
100 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 24 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
101 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 16 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
102 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 22 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 9 42.86% 21
103 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
104 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 13 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
105 โรงเรียนบ้านวังหิน 23 3 16.67% 8 44.44% 2 11.11% 5 27.78% 18
106 โรงเรียนวัดวิเวการาม 18 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
107 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 33 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 6 27.27% 22
108 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 19 3 17.65% 5 29.41% 8 47.06% 1 5.88% 17
109 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 17 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
110 โรงเรียนวัดควนศรี 11 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
111 โรงเรียนบ้านยูงงาม 15 3 25% 3 25% 6 50% 0 0% 12
112 โรงเรียนบ้านคลองปราบ 13 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
113 โรงเรียนบ้านดอนทราย 12 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
114 โรงเรียนบ้านบางหยด 13 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
115 โรงเรียนวัดบางกำยาน 19 3 15.79% 2 10.53% 7 36.84% 7 36.84% 19
116 โรงเรียนบ้านปากสาย 14 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 15 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
118 โรงเรียนบ้านธารอารี 30 2 8.7% 11 47.83% 7 30.43% 3 13.04% 23
119 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 31 2 7.41% 7 25.93% 6 22.22% 12 44.44% 27
120 โรงเรียนวัดสามพัน 32 2 8.7% 5 21.74% 7 30.43% 9 39.13% 23
121 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 14 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 14
122 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 21 2 10.53% 5 26.32% 3 15.79% 9 47.37% 19
123 โรงเรียนบ้านปากหาน 17 2 14.29% 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 14
124 โรงเรียนบ้านยวนปลา 15 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 15
125 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 14 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 14
126 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 18 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 9 52.94% 17
127 โรงเรียนบ้านบางดี 10 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
128 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านไทรห้อง 11 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
130 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 20 2 12.5% 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 16
131 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
132 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
134 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 15 2 20% 1 10% 1 10% 6 60% 10
135 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 9 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
136 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
139 โรงเรียนอนุบาลขวัญแม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนประชาอุทิศ 21 1 5.26% 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 19
142 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 11 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
143 โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 21 1 5.26% 5 26.32% 5 26.32% 8 42.11% 19
144 โรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ) 17 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
145 โรงเรียนบ้านคลองกา 24 1 4.76% 5 23.81% 3 14.29% 12 57.14% 21
146 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 17 1 7.69% 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 13
147 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 19 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
148 โรงเรียนวัดดอนพยอม 15 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 13
149 โรงเรียนบ้านยูงทอง 19 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
150 โรงเรียนบ้านปลายสาย 13 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
151 โรงเรียนบ้านในไร่ 9 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
152 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านยางอุง 10 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
154 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 10 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
155 โรงเรียนบ้านหนองเรียน 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 12 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
157 โรงเรียนศึกษาประชาคม 8 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
158 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
159 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านกลาง 12 1 10% 0 0% 3 30% 6 60% 10
162 โรงเรียนบ้านลานเข้ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 13 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านสวยศรี 19 0 0% 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 15
166 โรงเรียนบ้านกอบแกบ 22 0 0% 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 12
167 โรงเรียนบ้านหมาก 12 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 8 72.73% 11
168 โรงเรียนบ้านควนกลาง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนอนุบาลกัญจนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต 14 0 0% 1 7.69% 5 38.46% 7 53.85% 13
171 โรงเรียนบ้านดอนงาม 12 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
172 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 7 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
173 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนเวียงสระศึกษา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านห้วยตอ 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
176 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
177 โรงเรียนบ้านควนเจริญ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]