สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เยาวเรศวิทยา 41 18 7 7 66
2 พุทธยาศรม 37 20 4 7 61
3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 33 16 6 12 55
4 บ้านย่านดินแดง 33 9 9 6 51
5 นาสาร 28 10 6 9 44
6 บ้านส้อง 28 8 12 6 48
7 วัดบ้านส้อง 27 13 5 6 45
8 อนุบาลบ้านเด็ก 25 23 5 9 53
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 24 14 15 9 53
10 บ้านบางใหญ่สินปุน 23 17 10 10 50
11 อนุบาลนวพร 23 9 9 7 41
12 บ้านคลองพังกลาง 21 15 12 9 48
13 วัดทุ่งหลวง 21 13 9 17 43
14 วัดสมัยสุวรรณ 21 13 4 7 38
15 วัดเพ็งประดิษฐาราม 21 8 10 6 39
16 บ้านประตูพลิก 20 7 7 9 34
17 บ้านพรุแชง 19 21 4 15 44
18 บ้านควนนิยม 17 13 8 13 38
19 บ้านหนองหญ้าปล้อง 16 24 12 4 52
20 บ้านเขาปูน 16 12 9 8 37
21 บ้านบางใหญ่ 16 8 5 3 29
22 บ้านโคกมะม่วง 14 9 2 8 25
23 บ้านปลายศอก 13 13 11 11 37
24 บ้านควนสระ 13 13 9 11 35
25 สามัคคีอนุสรณ์ 13 12 4 12 29
26 บ้านบางรูป 13 10 2 3 25
27 บ้านควนสูง 13 8 6 9 27
28 อนุบาลปิยะพัฒน์ 12 11 16 5 39
29 บ้านห้วยมุด 12 6 10 6 28
30 บ้านทับใหม่ 11 12 9 13 32
31 บ้านปากด่าน 11 8 2 4 21
32 บ้านหนองโสน 11 7 11 3 29
33 บ้านช่องช้าง 11 4 7 4 22
34 วัดบางสวรรค์ 10 6 2 14 18
35 วัดอรัญคามวารี 10 4 9 7 23
36 บ้านบางเหรียง 10 4 3 18 17
37 อนุบาลเพียรจรัส 9 13 9 10 31
38 อนุบาลพฤษชาติ 9 9 7 6 25
39 ไทยรัฐวิทยา 22 9 8 12 8 29
40 จงฮั้ว 9 8 10 7 27
41 อนุบาลงามทอง 8 9 6 7 23
42 บ้านหน้าเขา 8 9 2 1 19
43 วัดอินทการาม 8 7 8 4 23
44 บ้านเมรัย 8 7 5 6 20
45 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 8 6 10 3 24
46 บ้านไสท้อน 8 6 5 6 19
47 วัดน้ำพุ 8 4 5 1 17
48 บ้านควนสินชัย 8 4 4 4 16
49 วัดท่าเจริญ 8 4 2 2 14
50 บ้านไร่ยาว 8 3 5 4 16
51 บ้านราษฎร์พัฒนา 7 9 11 3 27
52 บ้านควนคีรีวงศ์ 7 6 3 9 16
53 บ้านหานเพชร 7 6 2 4 15
54 วัดบางพา 7 5 9 3 21
55 ปัญญาทิพย์ 7 5 5 5 17
56 บ้านห้วยล่วง 7 4 7 2 18
57 บ้านบางปาน 7 4 4 12 15
58 บ้านควนปราง 7 2 8 3 17
59 บ้านคลองยา 7 2 3 4 12
60 วัดสองแพรก 6 13 5 3 24
61 วัดเวียงสระ 6 6 4 6 16
62 ราชประชานุเคราะห์ 12 6 5 4 6 15
63 บ้านเขาตอก 6 5 2 3 13
64 วัดไทรโพธิ์งาม 6 3 3 2 12
65 บ้านทุ่งหญ้าแดง 6 2 8 10 16
66 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 6 2 1 2 9
67 บ้านเขาสามยอด 5 9 6 6 20
68 บ้านสี่แยกคลองศิลา 5 9 1 5 15
69 บ้านคลองโร 5 8 10 12 23
70 ทรัพย์ทวี 5 7 5 11 17
71 มหาราช 2 5 6 4 7 15
72 บ้านห้วยแห้ง 5 5 7 16 17
73 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 5 5 5 5 15
74 บ้านไสขรบ 5 5 4 5 14
75 ควนสุบรรณ 5 4 3 7 12
76 บ้านบางหอย 5 4 3 5 12
77 บ้านควนเนียง 5 4 2 4 11
78 ปัญญาประชาอุทิศ 5 3 10 6 18
79 บ้านควนสามัคคี 5 3 6 3 14
80 บ้านปลายน้ำ 5 2 5 10 12
81 บ้านปลายคลอง 4 17 14 5 35
82 บ้านควนยอ 4 9 6 9 19
83 บ้านไสดง 4 8 4 6 16
84 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 4 8 2 1 14
85 บ้านห้วยห้าง 4 7 6 6 17
86 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 4 7 4 10 15
87 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 4 6 8 9 18
88 บ้านไสดง(พระแสง) 4 6 6 6 16
89 บ้านบางน้ำเย็น 4 5 1 4 10
90 มิตรประชาราษฎร์ 4 5 1 1 10
91 บ้านบ่อพระ 4 4 7 2 15
92 บ้านคลองหาเหนือ 4 4 3 1 11
93 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 4 3 1 2 8
94 บ้านเกาะน้อย 4 2 4 9 10
95 บ้านควนมหาชัย 4 1 3 2 8
96 บ้านควนกองเมือง 4 1 0 1 5
97 บ้านพรหมรังสิต 3 12 3 7 18
98 บ้านนาควน 3 10 8 2 21
99 บ้านวังหิน 3 8 2 5 13
100 บ้านคลองโหยน 3 5 6 5 14
101 วัดวิเวการาม 3 5 3 2 11
102 บ้านควนพรุพี 3 4 2 2 9
103 วัดควนศรี 3 4 2 0 9
104 บ้านยูงงาม 3 3 6 0 12
105 บ้านคลองปราบ 3 3 4 2 10
106 บ้านดอนทราย 3 3 4 1 10
107 บ้านทรายทอง 3 3 3 5 9
108 บ้านบางหยด 3 3 2 3 8
109 วัดบางกำยาน 3 2 7 7 12
110 บ้านบางใหญ่สามัคคี 3 2 3 1 8
111 บ้านไร่เหนือ 3 1 2 4 6
112 บ้านวังใหญ่ 3 1 2 1 6
113 บ้านปากสาย 3 1 2 1 6
114 วัดคลองตาล 3 0 3 3 6
115 บ้านธารอารี 2 10 7 3 19
116 บ้านห้วยทรายทอง 2 7 6 12 15
117 วัดสามพัน 2 5 7 9 14
118 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 2 5 4 3 11
119 บ้านปากหาน 2 4 6 2 12
120 วัดคลองฉนวน 2 4 6 1 12
121 บ้านทุ่งตำเสา 2 4 3 5 9
122 บ้านบางดี 2 4 1 0 7
123 บ้านควนสว่างวัฒนา 2 3 2 1 7
124 บ้านควนใหม่ 2 2 5 7 9
125 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 0 4 4
126 บ้านสี่แยกสามัคคี 2 2 0 1 4
127 บ้านคลองจัน 2 1 4 1 7
128 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 2 1 2 2 5
129 บ้านนาชุมเห็ด 2 1 0 0 3
130 บ้านเกาะแก้ว 2 1 0 0 3
131 บ้านทุ่งจูด 2 0 1 3 3
132 วัดโสภณประชาราม 2 0 1 2 3
133 อนุบาลนงรัตน์ 2 0 0 0 2
134 อนุบาลขวัญแม่ 2 0 0 0 2
135 ประชาอุทิศ 1 6 8 4 15
136 จิตประชาราษฎร์ 1 6 1 1 8
137 บ้านห้วยมะนาว 1 5 8 6 14
138 เทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 1 5 5 8 11
139 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 1 5 5 3 11
140 บ้านคลองกา 1 5 3 12 9
141 อุดมมิตรพัฒนา 1 5 3 8 9
142 บ้านเหมืองทวด 1 4 7 1 12
143 บ้านยวนปลา 1 4 5 4 10
144 บ้านเขารักษ์ 1 4 4 4 9
145 วัดดอนพยอม 1 4 3 5 8
146 บ้านยูงทอง 1 4 2 4 7
147 บ้านปลายสาย 1 4 2 2 7
148 วัดควนท่าแร่ 1 3 1 9 5
149 บ้านในไร่ 1 2 4 2 7
150 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 1 2 3 0 6
151 บ้านยางอุง 1 2 2 2 5
152 บ้านบางประสามัคคี 1 2 1 4 4
153 บ้านหนองเรียน 1 2 0 0 3
154 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 1 1 3 4 5
155 ศึกษาประชาคม 1 1 3 3 5
156 บ้านส้องเหนือ 1 1 2 1 4
157 บ้านเขานิพันธ์ 1 1 1 6 3
158 บ้านไทรห้อง 1 1 1 4 3
159 อนุบาลบัณฑิตา 1 1 0 0 2
160 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 1 1 0 0 2
161 บ้านกลาง 1 0 3 6 4
162 บ้านลานเข้ 1 0 1 1 2
163 บ้านห้วยชัน 1 0 1 0 2
164 อนุบาลภิญพัฒน์ 1 0 0 0 1
165 บ้านสวยศรี 0 4 5 4 9
166 บ้านกอบแกบ 0 2 5 5 7
167 บ้านหมาก 0 2 1 8 3
168 บ้านควนกลาง 0 2 0 0 2
169 อนุบาลกัญจนา 0 2 0 0 2
170 อนุบาลบัณฑิต 0 1 5 7 6
171 บ้านดอนงาม 0 1 1 5 2
172 บ้านหนองม่วง 0 1 1 3 2
173 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 1 1 0 2
174 เวียงสระศึกษา 0 1 0 1 1
175 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 1 4 1
176 บ้านห้วยตอ 0 0 1 1 1
177 บ้านควนเจริญ 0 0 1 0 1
178 บ้านเขาน้อย 0 0 0 3 0
รวม 1,166 985 804 881 3,836