สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านส้อง 9 10 5 24 28 8 12 6 48
2 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 9 6 5 20 33 16 6 12 55
3 บ้านย่านดินแดง 9 3 7 19 33 9 9 6 51
4 วัดทุ่งหลวง 8 6 3 17 21 13 9 17 43
5 บ้านบางใหญ่ 8 3 3 14 16 8 5 3 29
6 สามัคคีอนุสรณ์ 8 2 0 10 13 12 4 12 29
7 พุทธยาศรม 7 4 9 20 37 20 4 7 61
8 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 2 2 11 16 24 12 4 52
9 บ้านพรุแชง 6 9 3 18 19 21 4 15 44
10 เยาวเรศวิทยา 6 8 4 18 41 18 7 7 66
11 บ้านประตูพลิก 6 5 3 14 20 7 7 9 34
12 บ้านบางรูป 6 5 2 13 13 10 2 3 25
13 วัดสมัยสุวรรณ 6 2 4 12 21 13 4 7 38
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 5 8 5 18 24 14 15 9 53
15 วัดเพ็งประดิษฐาราม 5 7 4 16 21 8 10 6 39
16 อนุบาลบ้านเด็ก 5 4 3 12 25 23 5 9 53
17 บ้านคลองพังกลาง 5 3 1 9 21 15 12 9 48
18 วัดบ้านส้อง 4 9 4 17 27 13 5 6 45
19 นาสาร 4 5 5 14 28 10 6 9 44
20 บ้านโคกมะม่วง 4 5 2 11 14 9 2 8 25
21 อนุบาลนวพร 3 5 3 11 23 9 9 7 41
22 บ้านปากด่าน 3 4 0 7 11 8 2 4 21
23 บ้านสี่แยกคลองศิลา 3 3 0 6 5 9 1 5 15
24 บ้านปลายศอก 3 2 0 5 13 13 11 11 37
25 บ้านช่องช้าง 3 1 1 5 11 4 7 4 22
26 บ้านควนนิยม 3 0 6 9 17 13 8 13 38
27 บ้านควนสูง 3 0 1 4 13 8 6 9 27
28 ไทยรัฐวิทยา 22 2 4 1 7 9 8 12 8 29
29 วัดอรัญคามวารี 2 2 0 4 10 4 9 7 23
30 บ้านไร่ยาว 2 2 0 4 8 3 5 4 16
31 บ้านไสท้อน 2 1 0 3 8 6 5 6 19
32 วัดสองแพรก 2 0 2 4 6 13 5 3 24
33 วัดอินทการาม 2 0 0 2 8 7 8 4 23
34 บ้านเกาะน้อย 2 0 0 2 4 2 4 9 10
35 บ้านบางใหญ่สินปุน 1 4 4 9 23 17 10 10 50
36 บ้านเขาปูน 1 2 7 10 16 12 9 8 37
37 บ้านควนสระ 1 2 1 4 13 13 9 11 35
38 บ้านห้วยล่วง 1 2 1 4 7 4 7 2 18
39 อนุบาลพฤษชาติ 1 2 0 3 9 9 7 6 25
40 บ้านควนปราง 1 1 1 3 7 2 8 3 17
41 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1 1 1 3 5 5 5 5 15
42 บ้านหน้าเขา 1 1 0 2 8 9 2 1 19
43 บ้านควนเนียง 1 1 0 2 5 4 2 4 11
44 บ้านบ่อพระ 1 1 0 2 4 4 7 2 15
45 บ้านควนใหม่ 1 1 0 2 2 2 5 7 9
46 บ้านทับใหม่ 1 0 5 6 11 12 9 13 32
47 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 0 1 2 8 6 10 3 24
48 บ้านคลองโร 1 0 1 2 5 8 10 12 23
49 บ้านเขารักษ์ 1 0 1 2 1 4 4 4 9
50 จงฮั้ว 1 0 0 1 9 8 10 7 27
51 วัดน้ำพุ 1 0 0 1 8 4 5 1 17
52 บ้านคลองยา 1 0 0 1 7 2 3 4 12
53 บ้านเขาตอก 1 0 0 1 6 5 2 3 13
54 มหาราช 2 1 0 0 1 5 6 4 7 15
55 บ้านไสขรบ 1 0 0 1 5 5 4 5 14
56 มิตรประชาราษฎร์ 1 0 0 1 4 5 1 1 10
57 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 1 3 1 2 1 6
58 บ้านห้วยใหญ่ 1 0 0 1 2 2 0 4 4
59 วัดโสภณประชาราม 1 0 0 1 2 0 1 2 3
60 อนุบาลนงรัตน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 จิตประชาราษฎร์ 1 0 0 1 1 6 1 1 8
62 วัดเวียงสระ 0 2 1 3 6 6 4 6 16
63 บ้านหนองโสน 0 2 0 2 11 7 11 3 29
64 บ้านควนคีรีวงศ์ 0 2 0 2 7 6 3 9 16
65 บ้านบางหอย 0 2 0 2 5 4 3 5 12
66 บ้านบางเหรียง 0 1 3 4 10 4 3 18 17
67 บ้านปลายน้ำ 0 1 3 4 5 2 5 10 12
68 บ้านห้วยมุด 0 1 2 3 12 6 10 6 28
69 วัดท่าเจริญ 0 1 2 3 8 4 2 2 14
70 บ้านราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2 7 9 11 3 27
71 บ้านเขาสามยอด 0 1 1 2 5 9 6 6 20
72 ทรัพย์ทวี 0 1 1 2 5 7 5 11 17
73 อนุบาลงามทอง 0 1 0 1 8 9 6 7 23
74 บ้านหานเพชร 0 1 0 1 7 6 2 4 15
75 ราชประชานุเคราะห์ 12 0 1 0 1 6 5 4 6 15
76 ควนสุบรรณ 0 1 0 1 5 4 3 7 12
77 บ้านคลองหาเหนือ 0 1 0 1 4 4 3 1 11
78 บ้านควนมหาชัย 0 1 0 1 4 1 3 2 8
79 บ้านพรหมรังสิต 0 1 0 1 3 12 3 7 18
80 วัดวิเวการาม 0 1 0 1 3 5 3 2 11
81 บ้านควนพรุพี 0 1 0 1 3 4 2 2 9
82 บ้านคลองปราบ 0 1 0 1 3 3 4 2 10
83 วัดบางกำยาน 0 1 0 1 3 2 7 7 12
84 วัดสามพัน 0 1 0 1 2 5 7 9 14
85 บ้านบางดี 0 1 0 1 2 4 1 0 7
86 บ้านห้วยมะนาว 0 1 0 1 1 5 8 6 14
87 อนุบาลภิญพัฒน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 อนุบาลปิยะพัฒน์ 0 0 3 3 12 11 16 5 39
89 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 0 0 2 2 6 2 1 2 9
90 วัดบางสวรรค์ 0 0 1 1 10 6 2 14 18
91 อนุบาลเพียรจรัส 0 0 1 1 9 13 9 10 31
92 บ้านควนสินชัย 0 0 1 1 8 4 4 4 16
93 วัดบางพา 0 0 1 1 7 5 9 3 21
94 บ้านห้วยแห้ง 0 0 1 1 5 5 7 16 17
95 บ้านห้วยห้าง 0 0 1 1 4 7 6 6 17
96 บ้านวังหิน 0 0 1 1 3 8 2 5 13
97 บ้านทรายทอง 0 0 1 1 3 3 3 5 9
98 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 1 1 2 4 3 5 9
99 บ้านคลองจัน 0 0 1 1 2 1 4 1 7
100 บ้านเมรัย 0 0 0 0 8 7 5 6 20
101 ปัญญาทิพย์ 0 0 0 0 7 5 5 5 17
102 บ้านบางปาน 0 0 0 0 7 4 4 12 15
103 วัดไทรโพธิ์งาม 0 0 0 0 6 3 3 2 12
104 บ้านทุ่งหญ้าแดง 0 0 0 0 6 2 8 10 16
105 ปัญญาประชาอุทิศ 0 0 0 0 5 3 10 6 18
106 บ้านควนสามัคคี 0 0 0 0 5 3 6 3 14
107 บ้านปลายคลอง 0 0 0 0 4 17 14 5 35
108 บ้านควนยอ 0 0 0 0 4 9 6 9 19
109 บ้านไสดง 0 0 0 0 4 8 4 6 16
110 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 0 0 0 0 4 8 2 1 14
111 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 7 4 10 15
112 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 0 0 4 6 8 9 18
113 บ้านไสดง(พระแสง) 0 0 0 0 4 6 6 6 16
114 บ้านบางน้ำเย็น 0 0 0 0 4 5 1 4 10
115 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
116 บ้านควนกองเมือง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
117 บ้านนาควน 0 0 0 0 3 10 8 2 21
118 บ้านคลองโหยน 0 0 0 0 3 5 6 5 14
119 วัดควนศรี 0 0 0 0 3 4 2 0 9
120 บ้านยูงงาม 0 0 0 0 3 3 6 0 12
121 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 3 3 4 1 10
122 บ้านบางหยด 0 0 0 0 3 3 2 3 8
123 บ้านบางใหญ่สามัคคี 0 0 0 0 3 2 3 1 8
124 บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 3 1 2 4 6
125 บ้านปากสาย 0 0 0 0 3 1 2 1 6
126 วัดคลองตาล 0 0 0 0 3 0 3 3 6
127 บ้านธารอารี 0 0 0 0 2 10 7 3 19
128 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 2 7 6 12 15
129 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0 0 2 5 4 3 11
130 บ้านปากหาน 0 0 0 0 2 4 6 2 12
131 วัดคลองฉนวน 0 0 0 0 2 4 6 1 12
132 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 0 0 0 2 3 2 1 7
133 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 1 4
134 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
135 บ้านนาชุมเห็ด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านทุ่งจูด 0 0 0 0 2 0 1 3 3
138 อนุบาลขวัญแม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 6 8 4 15
140 เทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 0 0 0 0 1 5 5 8 11
141 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 0 0 0 0 1 5 5 3 11
142 บ้านคลองกา 0 0 0 0 1 5 3 12 9
143 อุดมมิตรพัฒนา 0 0 0 0 1 5 3 8 9
144 บ้านเหมืองทวด 0 0 0 0 1 4 7 1 12
145 บ้านยวนปลา 0 0 0 0 1 4 5 4 10
146 วัดดอนพยอม 0 0 0 0 1 4 3 5 8
147 บ้านยูงทอง 0 0 0 0 1 4 2 4 7
148 บ้านปลายสาย 0 0 0 0 1 4 2 2 7
149 วัดควนท่าแร่ 0 0 0 0 1 3 1 9 5
150 บ้านในไร่ 0 0 0 0 1 2 4 2 7
151 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
152 บ้านยางอุง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
153 บ้านบางประสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 4 4
154 บ้านหนองเรียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 1 1 3 4 5
156 ศึกษาประชาคม 0 0 0 0 1 1 3 3 5
157 บ้านส้องเหนือ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
158 บ้านเขานิพันธ์ 0 0 0 0 1 1 1 6 3
159 บ้านไทรห้อง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
160 อนุบาลบัณฑิตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 3 6 4
163 บ้านลานเข้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
164 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
165 บ้านสวยศรี 0 0 0 0 0 4 5 4 9
166 บ้านกอบแกบ 0 0 0 0 0 2 5 5 7
167 บ้านหมาก 0 0 0 0 0 2 1 8 3
168 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 อนุบาลกัญจนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 อนุบาลบัณฑิต 0 0 0 0 0 1 5 7 6
171 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 0 1 1 5 2
172 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
173 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 เวียงสระศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 0 0 0 0 1 4 1
176 บ้านห้วยตอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 บ้านควนเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 189 178 140 507 1,166 985 804 881 2,955