สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านส้อง 12 10 5 27 31 8 12 6 51
2 สามัคคีอนุสรณ์ 12 3 1 16 19 14 4 12 37
3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 10 8 6 24 37 17 6 12 60
4 บ้านย่านดินแดง 10 5 7 22 34 11 10 6 55
5 บ้านบางใหญ่ 9 3 3 15 18 8 5 3 31
6 วัดทุ่งหลวง 8 6 3 17 21 13 9 17 43
7 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 2 2 12 17 27 12 4 56
8 วัดคลองตาล 8 0 1 9 13 2 4 4 19
9 บ้านพรุแชง 7 10 3 20 20 24 4 15 48
10 บ้านบางรูป 7 8 4 19 19 11 2 3 32
11 บ้านประตูพลิก 7 6 3 16 22 8 8 9 38
12 พุทธยาศรม 7 4 9 20 37 20 4 7 61
13 เยาวเรศวิทยา 6 8 4 18 41 18 7 7 66
14 บ้านคลองพังกลาง 6 5 1 12 25 15 13 9 53
15 วัดสมัยสุวรรณ 6 3 4 13 24 15 7 7 46
16 วัดบ้านส้อง 5 10 6 21 31 14 5 6 50
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 5 8 5 18 24 15 15 9 54
18 วัดเพ็งประดิษฐาราม 5 8 4 17 22 9 10 6 41
19 นาสาร 5 5 5 15 32 11 6 9 49
20 บ้านปากด่าน 5 5 0 10 15 8 2 4 25
21 อนุบาลบ้านเด็ก 5 4 3 12 25 23 5 9 53
22 บ้านโคกมะม่วง 4 5 2 11 14 9 2 8 25
23 บ้านสี่แยกคลองศิลา 4 3 0 7 6 9 1 5 16
24 บ้านคลองจัน 4 0 1 5 6 2 4 1 12
25 อนุบาลนวพร 3 5 3 11 23 9 9 7 41
26 บ้านไร่ยาว 3 3 1 7 12 4 5 4 21
27 บ้านปลายศอก 3 2 0 5 13 13 11 11 37
28 บ้านช่องช้าง 3 1 2 6 12 4 7 4 23
29 บ้านควนนิยม 3 0 6 9 17 13 8 13 38
30 บ้านควนสูง 3 0 1 4 13 8 7 9 28
31 บ้านเขาปูน 2 4 8 14 20 12 10 8 42
32 ไทยรัฐวิทยา 22 2 4 1 7 9 8 12 8 29
33 อนุบาลพฤษชาติ 2 2 0 4 11 9 7 6 27
34 วัดอรัญคามวารี 2 2 0 4 10 4 9 7 23
35 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 4 6 1 2 1 9
36 บ้านไสท้อน 2 1 0 3 8 7 5 6 20
37 บ้านไสดง 2 1 0 3 6 9 4 8 19
38 วัดสองแพรก 2 0 2 4 7 13 6 4 26
39 บ้านบางปาน 2 0 1 3 12 5 5 12 22
40 วัดอินทการาม 2 0 0 2 8 7 8 4 23
41 บ้านไสขรบ 2 0 0 2 7 5 4 5 16
42 บ้านเกาะน้อย 2 0 0 2 4 3 5 9 12
43 บ้านบางใหญ่สินปุน 1 4 4 9 23 17 10 10 50
44 บ้านคลองโร 1 2 2 5 8 9 10 12 27
45 บ้านห้วยล่วง 1 2 2 5 8 5 7 3 20
46 บ้านควนสระ 1 2 1 4 14 15 9 11 38
47 บ้านห้วยมะนาว 1 2 0 3 3 5 8 6 16
48 บ้านห้วยมุด 1 1 2 4 15 7 10 6 32
49 บ้านเขาตอก 1 1 1 3 9 6 2 3 17
50 บ้านทรายทอง 1 1 1 3 7 3 3 5 13
51 บ้านควนปราง 1 1 1 3 7 2 8 3 17
52 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1 1 1 3 5 5 5 5 15
53 จงฮั้ว 1 1 0 2 10 8 10 7 28
54 บ้านหน้าเขา 1 1 0 2 8 9 2 1 19
55 บ้านบ่อพระ 1 1 0 2 6 4 7 2 17
56 บ้านควนเนียง 1 1 0 2 5 4 2 4 11
57 บ้านควนใหม่ 1 1 0 2 2 2 5 7 9
58 บ้านทับใหม่ 1 0 6 7 14 13 9 13 36
59 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 0 1 2 9 7 11 3 27
60 บ้านเขารักษ์ 1 0 1 2 1 4 4 4 9
61 วัดน้ำพุ 1 0 0 1 8 4 5 1 17
62 บ้านคลองยา 1 0 0 1 7 2 3 4 12
63 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 0 0 1 6 3 2 2 11
64 มหาราช 2 1 0 0 1 5 6 4 7 15
65 บ้านคลองโหยน 1 0 0 1 4 6 6 6 16
66 มิตรประชาราษฎร์ 1 0 0 1 4 5 1 1 10
67 วัดคลองฉนวน 1 0 0 1 3 5 8 1 16
68 บ้านยวนปลา 1 0 0 1 2 4 5 4 11
69 บ้านห้วยใหญ่ 1 0 0 1 2 2 0 5 4
70 บ้านเขานิพันธ์ 1 0 0 1 2 1 1 6 4
71 วัดโสภณประชาราม 1 0 0 1 2 0 1 2 3
72 อนุบาลนงรัตน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 จิตประชาราษฎร์ 1 0 0 1 1 6 1 1 8
74 บ้านเขาสามยอด 0 3 3 6 9 11 6 6 26
75 บ้านควนคีรีวงศ์ 0 2 1 3 9 8 6 9 23
76 วัดเวียงสระ 0 2 1 3 6 6 4 6 16
77 บ้านหนองโสน 0 2 0 2 11 7 11 3 29
78 บ้านบางหอย 0 2 0 2 5 4 3 5 12
79 บ้านบางเหรียง 0 1 3 4 10 4 3 19 17
80 บ้านปลายน้ำ 0 1 3 4 5 2 5 10 12
81 วัดท่าเจริญ 0 1 2 3 8 4 2 2 14
82 บ้านราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2 7 13 11 3 31
83 ควนสุบรรณ 0 1 1 2 6 4 4 7 14
84 ทรัพย์ทวี 0 1 1 2 5 7 5 11 17
85 อนุบาลงามทอง 0 1 0 1 8 9 6 7 23
86 บ้านหานเพชร 0 1 0 1 7 6 3 4 16
87 บ้านควนสามัคคี 0 1 0 1 7 3 7 3 17
88 ราชประชานุเคราะห์ 12 0 1 0 1 6 5 4 6 15
89 บ้านพรหมรังสิต 0 1 0 1 4 12 3 7 19
90 บ้านคลองหาเหนือ 0 1 0 1 4 4 3 1 11
91 บ้านบางใหญ่สามัคคี 0 1 0 1 4 2 3 1 9
92 บ้านควนมหาชัย 0 1 0 1 4 1 3 2 8
93 วัดวิเวการาม 0 1 0 1 3 6 3 2 12
94 บ้านควนพรุพี 0 1 0 1 3 4 3 3 10
95 บ้านคลองปราบ 0 1 0 1 3 3 4 2 10
96 วัดบางกำยาน 0 1 0 1 3 2 7 7 12
97 วัดสามพัน 0 1 0 1 2 5 7 9 14
98 บ้านบางดี 0 1 0 1 2 4 1 0 7
99 บ้านไทรห้อง 0 1 0 1 2 3 1 4 6
100 อนุบาลภิญพัฒน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 อนุบาลปิยะพัฒน์ 0 0 3 3 12 11 16 5 39
102 บ้านห้วยแห้ง 0 0 2 2 6 8 11 17 25
103 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 0 0 2 2 6 2 1 2 9
104 วัดบางสวรรค์ 0 0 1 1 12 6 2 14 20
105 อนุบาลเพียรจรัส 0 0 1 1 9 13 9 10 31
106 บ้านควนสินชัย 0 0 1 1 8 4 4 4 16
107 วัดบางพา 0 0 1 1 7 5 9 3 21
108 บ้านนาควน 0 0 1 1 4 10 8 2 22
109 บ้านห้วยห้าง 0 0 1 1 4 7 6 8 17
110 บ้านวังหิน 0 0 1 1 3 8 2 5 13
111 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 1 1 2 4 3 5 9
112 บ้านเมรัย 0 0 0 0 8 7 5 8 20
113 ปัญญาทิพย์ 0 0 0 0 7 5 5 5 17
114 ปัญญาประชาอุทิศ 0 0 0 0 6 4 11 6 21
115 วัดไทรโพธิ์งาม 0 0 0 0 6 3 3 2 12
116 บ้านทุ่งหญ้าแดง 0 0 0 0 6 2 8 10 16
117 บ้านควนกองเมือง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
118 บ้านปลายคลอง 0 0 0 0 4 19 14 5 37
119 บ้านควนยอ 0 0 0 0 4 9 6 9 19
120 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 8 5 10 17
121 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 0 0 0 0 4 8 2 1 14
122 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 0 0 4 6 8 9 18
123 บ้านไสดง(พระแสง) 0 0 0 0 4 6 6 6 16
124 บ้านบางน้ำเย็น 0 0 0 0 4 5 1 4 10
125 วัดควนศรี 0 0 0 0 3 4 2 0 9
126 บ้านยูงงาม 0 0 0 0 3 3 6 0 12
127 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 3 3 4 1 10
128 บ้านบางหยด 0 0 0 0 3 3 2 3 8
129 บ้านปากสาย 0 0 0 0 3 1 3 1 7
130 บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 3 1 2 4 6
131 บ้านธารอารี 0 0 0 0 2 11 7 3 20
132 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 2 7 6 12 15
133 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0 0 2 5 4 3 11
134 อุดมมิตรพัฒนา 0 0 0 0 2 5 3 9 10
135 บ้านปากหาน 0 0 0 0 2 4 6 2 12
136 วัดควนท่าแร่ 0 0 0 0 2 4 2 9 8
137 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 0 0 0 2 3 2 1 7
138 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 1 4
139 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
140 บ้านทุ่งจูด 0 0 0 0 2 1 1 3 4
141 บ้านนาชุมเห็ด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 อนุบาลขวัญแม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 6 8 4 15
145 เทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 0 0 0 0 1 5 5 8 11
146 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 0 0 0 0 1 5 5 3 11
147 บ้านคลองกา 0 0 0 0 1 5 3 12 9
148 บ้านเหมืองทวด 0 0 0 0 1 4 7 1 12
149 วัดดอนพยอม 0 0 0 0 1 4 3 5 8
150 บ้านยูงทอง 0 0 0 0 1 4 2 4 7
151 บ้านปลายสาย 0 0 0 0 1 4 2 2 7
152 บ้านในไร่ 0 0 0 0 1 2 4 2 7
153 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
154 บ้านยางอุง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
155 บ้านบางประสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 4 4
156 บ้านหนองเรียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 1 1 3 4 5
158 ศึกษาประชาคม 0 0 0 0 1 1 3 3 5
159 บ้านส้องเหนือ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
160 อนุบาลบัณฑิตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 3 6 4
163 บ้านลานเข้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
164 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
165 บ้านสวยศรี 0 0 0 0 0 5 5 5 10
166 บ้านกอบแกบ 0 0 0 0 0 2 5 5 7
167 บ้านหมาก 0 0 0 0 0 2 1 8 3
168 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 อนุบาลกัญจนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 อนุบาลบัณฑิต 0 0 0 0 0 1 5 7 6
171 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 0 1 1 5 2
172 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
173 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 เวียงสระศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านห้วยตอ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
176 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 0 0 0 0 1 4 1
177 บ้านควนเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 238 211 161 610 1,301 1,046 836 898 3,183