หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนดรุโณทัย 9 11 9
2 005 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 5 12 8
3 004 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 0
4 006 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 3 5 4
5 007 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 8 20 8
6 009 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 0 0 0
7 010 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 6 16 10
8 008 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 5 5
9 021 โรงเรียนนุรุลอิงซานมูลนิธิ 0 0 0
10 118 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านกลางนา 4 4 4
12 027 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 2 2
13 029 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 3 8 6
14 030 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 4 7 5
15 031 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 7 13 9
16 028 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 46 103 70
17 033 โรงเรียนบ้านควนปริง 13 35 19
18 036 โรงเรียนบ้านควนยวน 15 36 22
19 037 โรงเรียนบ้านควนยาง 13 33 18
20 038 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 6 13 10
21 039 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 42 94 59
22 040 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 1 1 1
23 032 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 4 4 4
24 034 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 3 5 4
25 035 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 12 19 13
26 045 โรงเรียนบ้านช่อง 7 15 9
27 046 โรงเรียนบ้านด่าน 4 7 4
28 048 โรงเรียนบ้านตะเสะ 5 16 7
29 049 โรงเรียนบ้านทอนพลา 5 13 9
30 050 โรงเรียนบ้านทอนหาน 7 15 10
31 055 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 10 14 13
32 057 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 22 60 37
33 058 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 0 0 0
34 059 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 13 27 16
35 060 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 2 2 2
36 061 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 17 32 24
37 062 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 24 14
38 063 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 7 5
39 064 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 8 26 12
40 065 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 8 18 12
41 056 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 15 23 18
42 051 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 14 9
43 052 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 5 11 8
44 054 โรงเรียนบ้านท่าบันได 10 22 14
45 053 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 5 7 6
46 068 โรงเรียนบ้านนาทะเล 33 69 43
47 069 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 9 16 11
48 070 โรงเรียนบ้านนานิน 7 10 9
49 071 โรงเรียนบ้านนาป้อ 5 7 6
50 072 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 15 21 18
51 067 โรงเรียนบ้านนาโตง 5 6 5
52 074 โรงเรียนบ้านบกหัก 8 15 13
53 075 โรงเรียนบ้านบางด้วน 12 20 17
54 076 โรงเรียนบ้านบางยาง 10 25 17
55 077 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 7 8 8
56 078 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 23 61 37
57 079 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
58 080 โรงเรียนบ้านปากปรน 15 22 17
59 082 โรงเรียนบ้านปากห้วย 4 6 4
60 081 โรงเรียนบ้านปากไพ 4 6 6
61 083 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 3 5 3
62 085 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 11 42 15
63 087 โรงเรียนบ้านยูงงาม 8 22 14
64 086 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 46 134 76
65 091 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 10 24 16
66 092 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 11 19 14
67 090 โรงเรียนบ้านลำแคลง 13 19 14
68 093 โรงเรียนบ้านลิพัง 15 30 17
69 095 โรงเรียนบ้านวังศิลา 7 18 11
70 094 โรงเรียนบ้านวังเจริญ 0 0 0
71 096 โรงเรียนบ้านสามแยก 14 23 18
72 097 โรงเรียนบ้านสุโสะ 4 6 6
73 099 โรงเรียนบ้านหนองชวด 10 18 15
74 100 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 13 11
75 103 โรงเรียนบ้านหนองยวน 4 6 6
76 104 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 12 15 14
77 106 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 11 22 15
78 098 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 12 20 18
79 105 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 1 1 1
80 101 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 7 12 8
81 102 โรงเรียนบ้านหนองไทร 21 38 29
82 107 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 4 6 5
83 113 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 3 2
84 114 โรงเรียนบ้านหาดเลา 4 5 4
85 115 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 15 29 24
86 108 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 5 13 10
87 110 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8 15 11
88 112 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 16 27 25
89 111 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 8 16 13
90 109 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 3 9 6
91 023 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 15 34 23
92 024 โรงเรียนบ้านเขาติง 3 8 5
93 026 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 1 1 1
94 025 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 13 16 13
95 047 โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง 0 0 0
96 117 โรงเรียนบ้านแหลม 5 5 5
97 116 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 8 12 11
98 041 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 7 9 9
99 042 โรงเรียนบ้านโคกทราย 15 22 19
100 043 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 0 0 0
101 044 โรงเรียนบ้านโคกรัก 5 11 5
102 084 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 11 14 13
103 073 โรงเรียนบ้านในควน 7 11 9
104 066 โรงเรียนบ้านไทรงาม 14 23 21
105 088 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 12 26 14
106 089 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 10 14 12
107 120 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 12 23 13
108 121 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 3 5 4
109 122 โรงเรียนพรศิริกุล 23 107 48
110 126 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 5 9 7
111 128 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 0 0 0
112 130 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 7 11 7
113 131 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 7 15 8
114 133 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 36 83 55
115 132 โรงเรียนวัดควนวิไล 1 3 1
116 134 โรงเรียนวัดควนสีนวล 33 76 52
117 136 โรงเรียนวัดจอมไตร 8 14 8
118 138 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 0 0 0
119 139 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 22 36 25
120 142 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 2 6 3
121 141 โรงเรียนวัดท่าพญา 2 6 4
122 145 โรงเรียนวัดธรรมาราม 25 57 39
123 146 โรงเรียนวัดนางประหลาด 11 22 16
124 147 โรงเรียนวัดนานอน 26 46 34
125 149 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 1 1
126 150 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 10 19 13
127 148 โรงเรียนวัดน้ำผุด 5 8 5
128 151 โรงเรียนวัดปากปรน 17 30 24
129 155 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 6 12 9
130 156 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 6 6 6
131 157 โรงเรียนวัดสันติวัน 0 0 0
132 158 โรงเรียนวัดสาริการาม 0 0 0
133 160 โรงเรียนวัดหนองสมาน 7 38 17
134 159 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 19 38 29
135 162 โรงเรียนวัดอัมพวัน 6 10 8
136 129 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 6 7 7
137 140 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 11 27 18
138 137 โรงเรียนวัดแจ้ง 7 20 12
139 135 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 2 3 3
140 152 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 7 4
141 153 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ 0 0 0
142 161 โรงเรียนวัดโหละคล้า 3 10 5
143 143 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 2 2
144 144 โรงเรียนวัดไทรทอง 16 28 21
145 154 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 5 10 8
146 163 โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา 0 0 0
147 164 โรงเรียนหนองผักฉีด 7 15 11
148 165 โรงเรียนหาดทรายทอง 11 14 13
149 166 โรงเรียนหาดสำราญ 7 14 6
150 167 โรงเรียนอนุบาลตรัง 38 115 59
151 168 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 2 8 3
152 169 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 2 4 4
153 011 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 7 14 8
154 012 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 22 67 28
155 013 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1 3 2
156 014 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 9 37 12
157 015 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 7 12 9
158 016 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 13 34 22
159 017 โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 9 14 13
160 124 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 16 39 22
161 127 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 3 10 4
162 125 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 4 25 10
163 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 21 32 21
164 020 โรงเรียนไทรงาม 4 5 4
165 119 โรงเรียนบูรณะรำลึก 27 59 34
166 123 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 0 0 0
167 170 โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 1 3 2
168 018 โรงเรียนเทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 0 0 0
รวม 1514 3226 2114
5340

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]