ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>  กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 9 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 23 - 24 กันยายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ =>  24 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  30 กันยายน  2559 เป็นต้นไป
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-7 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  17-23 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 26-28 พฤศจิกายน 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2-8 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง =>  21 - 23 ธันวาคม 2559
-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.