เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2559
9 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  5 - 19 กันยายน 2559
 • ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข                        ภายใน 19 กันยายน 2559
 • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู        19 กันยายน 2559
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ  ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2559
 • จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                 8 -10 ตุลาคม 2559
 • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่      หลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                   ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2559
 
ระดับภาคใต้
 • โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                 9-16 พฤศจิกายน 2559
 • แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ  23-30 พฤศจิกายน 2559
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค              1-7 ธันวาคม 2559
 • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
 • การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง               21-23 ธันวาคม 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
จากสนามแข่งขันโรงพิธีช้างเผือก สนามหน้าพระบรมรูป ร.5
 เปลี่ยนเป็น สนาม กศน.จังหวัดยะลา วันเวลาตามกำหนดการเดิม
วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 11:42 น.
หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
บทหลัก(จับฉลาก) 
1.สยามานุสสติ
2.วิชาเหมือนสินค้า
3.เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
บทเลือก
1.ปากเป็นเอก
2.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
3.ผู้ชนะ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
บทหลัก(จับฉลาก) 
1.แมวเหมียว
2.กาดำ
3.เด็กน้อย
บทเลือก
1.ไก่แจ้
2.สักวา
3.รักเมืองไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
หัวข้อที่กำหนดในการแข่งขัน(จับฉลาก) 
1.จังหวัดของเรา
2.อาเซียน
3.เศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 17:26 น.
ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ประชุม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน งาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ที่แนบ และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมพร้อมกันดังนี้
๑. คณะกรรมการทุกกิจกรรม ยกเว้น คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงและการขับขานประสานเสียง ประชุมในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
๒. คณะกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงและการขับขานประสานเสียง ประชุมในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดาหลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

โปรดคลิก "ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ"

"ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม)"
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 16:51 น.
กำหนดการแข่งขันฯ
"กำหนดการแข่งขันฯ" 

"แผนผังโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์"

 
วันอาทิตย์ ที่ 02 ตุลาคม 2559 เวลา 17:27 น.
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องส่งก่อนวันแข่งขัน
- กิจกรรมการแข่งขันที่กำหนดให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันฯ  ให้ส่งที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ชุด
- กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงทุกประเภท ให้นำแผ่นซีดี/เสียงดนตรี สำหรับประกอบการร้องเพลง โดยตัด Guide Melody ออกแล้ว ส่งที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยเขียนชื่อ - สกุล /โรงเรียน/และชื่อเพลงให้เรียบร้อย
วันอาทิตย์ ที่ 02 ตุลาคม 2559 เวลา 17:20 น.
การขอเปลี่ยนตัว/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
๑. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
    ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม และนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันรายงานตัว)
- ประเภทเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
- ประเภททีม   ๒ – ๓  คน  เปลี่ยนตัวได้  ๑ คน
                    ๔ – ๖  คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๒ คน
                    ๗ – ๑๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๓ คน
                    ๑๑ – ๒๐ คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๔ คน
                    ๒๐ คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๕  คน
๒. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต โดยนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันรายงานตัว)
๓. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง)
ให้ยื่นขอแก้ไขข้อมูล ตามแบบที่กำหนด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด "แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัว/เปลี่ยนแปลงข้อมูล"
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17:33 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 119
จำนวนทีม 926
จำนวนนักเรียน 2,340
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,429
จำนวนกรรมการ 584
ครู+นักเรียน 3,769
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,353
ประกาศผลแล้ว 152/254 (59.84%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 64
เมื่อวาน 92
สัปดาห์นี้ 333
สัปดาห์ที่แล้ว 474
เดือนนี้ 1,326
เดือนที่แล้ว 1,944
ปีนี้ 20,490
ทั้งหมด 152,281